Παγιδοθεσία ελαιοδένδρων για τη δακοκτονία έτους 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Παγιδοθεσία ελαιοδένδρων για τη δακοκτονία έτους 2014

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι για τη συλλογική καταπολέμηση του δάκου στην περιοχή αρμοδιότητάς της η παγιδοθεσία κατά την τρέχουσα περίοδο θα υλοποιηθεί με ανάδειξη εργολάβων μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό.

Η πυκνότητα των παγίδων θα είναι 1 παγίδα Mcphail/2.000 ελαιόδενδρα, οι οποίες θα παρακολουθούνται (αλλαγή ανά πενθήμερο) και μπορεί να εγκρίνεται συνολικός αριθμός 28 αλλαγών και 3 δειγματοληψιών στη διάρκεια της σύμβασης.

Η ανώτερη τιμή αμοιβής του αναδόχου παγιδοθεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 44,54€ πλέον Φ.Π.Α. ανά παγίδα για 34 μεταχειρίσεις των παγίδων (περιλαμβάνονται 1 ημέρα για τη σήμανση των δένδρων, 1 ημέρα για την ανάρτηση των παγίδων, 28 ημέρες αλλαγών, 3 ημέρες για δειγματοληψίες, 1 ημέρα για πλύσιμο-συσκευασία-παράδοση και αποθήκευση των παγίδων

Η ενημέρωση γίνεται ενόψει της προκήρυξης διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχων παγιδοθεσίας-δειγματοληψίας.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Δρ. Νικόλαος Λιάνος

Γεωπόνος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει