«Παιδαγωγική Ημερίδα από τους Πολίτες Εν Γνώσει για το Σχολείο του 21ου αιώνα»

«Παιδαγωγική Ημερίδα από τους “Πολίτες Εν Γνώσει” για το Σχολείο του 21ου αιώνα»

Η ανάγκη ανταπόκρισης των πολιτών στις πιεστικές ανάγκες της εποχής μας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέσα από τις ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές, την γενικότερη ρευστότητα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αναπτυγμένης πολυπολιτισμικής κοινωνίας σε συνθήκες διευρυνόμενης παγκοσμιοποίησης, καθιστούν πιο επίκαιρο από ποτέ τον υψίστης σημασίας ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση όσο και οι εκπαιδευτικοί, ειδικά σε ότι αφορά τη διαμόρφωση του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη του «αύριο».

Οι “Πολίτες Εν Γνώσει” επιθυμώντας να αναδείξουν το ρόλο αυτό και να συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του Σχολείου και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, προσανατολίζονται στη διοργάνωση Παιδαγωγικής Ημερίδας με θέμα «Το νέο Σχολείο του 21ου αιώνα: Θεωρητικοί Άξονες, Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις και Διδακτικές – Μαθησιακές Πρακτικές για την προαγωγή της γνώσης και τη σύνολη ανάπτυξη των μαθητών», με εισηγητές την κα Μαρία Αδάμου – Ράση, Σχολική Σύμβουλο ΠΕ02 Μαγνησίας, και τον κ. Θωμά Μπεχλιβάνη, Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Η Ημερίδα θα έχει τη μορφή επιμορφωτικής δράσης, η οποία θα συνδυάζει θεωρητικές παραδοχές και τη μεταφορά τους στην πράξη, με στόχο τη διερεύνηση συγκεκριμένων προβλημάτων και την αναζήτηση λύσεων μέσω συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων (κατάθεση προσωπικών εμπειριών, μελέτη περιπτώσεων). Παράλληλα, θα εστιάζει και θα προωθεί τους νέους προσανατολισμούς και τις εναλλακτικές διδακτικές και μαθησιακές τεχνικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία θα υποστηρίζουν το Νέο Σχολείο, το Σχολείο του 21ου αιώνα.

Τα θέματα που θα αναλυθούν την Ημερίδα, είναι τα ακόλουθα:

  1. Σχολείο του 21ου αιώνα: Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις / Εναλλακτικές Διδακτικές Τεχνικές – Ερευνητικές Εργασίες / Projects.
  2. Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού και η αποστολή του στη σύγχρονη εποχή. Επιστήμονας ή Παιδαγωγός; Λειτουργός ή Επαγγελματίας;
  3. Διαχείριση Σχολικής Τάξης – Αποσόβηση Σχολικών Κρίσεων – Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στην ομαλή διεκπεραίωση του Παιδαγωγικού Έργου ή πως θα “κρατήσουμε” την τάξη μας αποφεύγοντας … το εγκεφαλικό, και
  4. Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Μια παιδαγωγική πράξη και ερευνητική διαδικασία που μπορεί να μετατραπεί σε ελεγκτικό μέσο της «απόδοσης» του εκπαιδευτικού.

Η Ημερίδα, διάρκειας 8 ωρών, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Βόλου, και απευθύνεται σε μάχιμους εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων, σε φοιτητές και σπουδαστές όλων των βαθμίδων, σε μαθητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα εκπαιδευτικά ζητήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν, για πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και δηλώσεις συμμετοχής στο 24210 77433 και στο 6980218621 ή μπορούν να εγγράφονται ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα των «Πολιτών Εν Γνώσει»: www.politesengnosei.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει