Παράταση για τον μειοδοτικό διαγωνισμό ανάληψης έργου της παγιδοθεσίας του προγράμματος Δακοκτονίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι δίνεται παράταση του χρόνου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαπραγμάτευση που ανακοινώθηκε με την αρ. πρωτ. ΔΑΟΚ12465/19-06-2015 Ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αναφορικά με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης προς ολοκλήρωση του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων», που απέβη άγονος, και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 29/6/2015, ώρα 10:00 για την υποβολή σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι προσφορών θα υποβληθούν κατά την ημερομηνία που θα ορίσει η αρμόδια επιτροπή Διαγωνισμού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει