Παράταση προθεσμίας για χρηματοδότηση βιώσιμων ΜμΕ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο «SME Pre-listing Support Programme». Μέχρι τις 30 Αυγούστου, επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, είναι οικονομικά βιώσιμες, έχουν μία ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική και επιθυμούν να αντλήσουν χρηματοδότηση, μέσω της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο «SME Pre-listing Support Programme», μέσω της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος Roots, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο συμμετοχής στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα έχει στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής ετοιμότητας και την προετοιμασία για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μέσα από μία διαφανή διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιες επιχειρήσεις- είτε πρόκειται για οικογενειακές είτε για ιδιωτικές εταιρείες και νέες start-ups με έσοδα -θα αποτελέσουν αντικείμενο εις βάθους ανάλυσης και αξιολόγησης σχετικά με την ετοιμότητά τους για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Βάσει αυτής της ανάλυσης, θα εκπονηθεί και θα υλοποιηθεί ένα προσαρμοσμένο πλάνο συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους.

Οι ΜμΕ που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη σε επιχειρησιακά, διοικητικά, τεχνικά και αναπτυξιακά θέματα, για ένα διάστημα μέχρι και 18 μήνες, για να αναβαθμίσουν την επενδυτική ικανότητά τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «σε όλη την πορεία του πλάνου ανάπτυξής τους, οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται ενεργά από τους εμπειρογνώμονες και τους ειδικούς συμβούλους του προγράμματος, που αναλαμβάνουν να τους καθοδηγήσουν και να τους δώσουν τη γνώση και τα εφόδια που χρειάζονται, για να ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις για την προετοιμασία έκδοσης εταιρικών ομολόγων ή μετοχών, μέσω Δημόσιας Προσφοράς (IPO).

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με κεντρικό άξονα την κάλυψη των αναγκών τους για χρηματοδότηση από την Κεφαλαιαγορά, όπως, ενδεικτικά, την υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, το σχεδιασμό και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, τη βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση, την επικοινωνία επενδυτικών προτάσεων, τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και την ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών μάρκετινγκ για την ενίσχυση και προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος».

Με συνολική διάρκεια 30 μηνών, το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕBRD, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, δρώντας συμπληρωματικά στο πρόγραμμα Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που έχει, επίσης, ως στόχο την υποστήριξη των ΜμΕ στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα SME Pre-listing Support, καθώς και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://www.roots-program.com/el/sme-s-pre-listing-support-programme.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει