Παράταση υποβολής αιτήσεων από ανέργους για δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Μαΐου 2014 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή ανέργων σε πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης (ΤοπΣΑ) και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Βόλου με συντονιστή την ΑΝΕΒΟ Α.Ε. Το έργο στοχεύει στη προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης στο διευρυμένο Δήμο Βόλου με την υποστήριξη δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς του Τουρισμού, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Πρωτογενούς Παραγωγής από 80 ωφελούμενους.

Ειδικότερα, η αναπτυξιακή σύμπραξη«ΤοπΣΑ Βόλου» υλοποιεί την Πράξη «+ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο», στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ). Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
β) Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
γ) Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, αναλυτικές πληροφορίες και να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ Α.Ε.), Λαχανά 5 – Λήμνου, Βόλος, τηλ. 24210 28251-2, φαξ 24210 28255 και ηλ. ταχυδρομείο [email protected]. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής, μπορεί να γίνεται μέχρι τις 30/5/2014, ώρες: 9.00-14:00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται και την ιστοσελίδα του έργου http://topsa.anevo.gr.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει