Παρέμβαση Μουτσινά στην Βουλή για τις διαδοχικές υποχρεωτικές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας Πάρι Μουτσινά προς τον αρμόδιο υπουργό, όπως έφτασε στο inbox του e-mail μας:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Εφαρμογή διαδοχικών διαθεσιμοτήτων και μετατάξεων

Με την έναρξη εφαρμογής του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» και σύμφωνα με τις υποπαρ. Ζ.2 και Ζ.4, άρχισαν οι καταργήσεις θέσεων προσωπικού και η θέση υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, με την προοπτική, οι τεθέντες σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι να μεταταχθούν σε άλλες υπηρεσίες οι οποίες έχουν κενά.

Ανάμεσα στους υπαλλήλους οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, υπάρχουν και υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ήδη πρόσφατα υποστεί μία αναγκαστική αλλαγή θέσης. Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι των ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ, των οποίων η πρόσληψη έγινε το έτος 1983 με γραπτό μάλιστα διαγωνισμό, και οι οποίοι εξαναγκάστηκαν σε μεταφορά σε φορείς του Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με τον Ν.3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα», έχουν τεθεί πάλι σε διαθεσιμότητα.

Επειδή η διαδοχική μετακίνηση (θέση σε διαθεσιμότητα, μετάταξη κλπ.) των ιδίων υπαλλήλων προβάλλει αφενός σαν καταχρηστική στοχοποίηση προσώπων και αφετέρου καταρρακώνει την μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Πολιτείας για έναν οργανωμένο και σύγχρονο Δημόσιο Τομέα (αφού δεν είναι ικανή να δημιουργήσει ένα οργανόγραμμα που θα λειτουργήσει κάποια χρόνια, αλλά αλλάζει διαρκώς άποψη),

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

· Θα προβεί στις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να αποφευχθούν οι διαδοχικές υποχρεωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα;

Ο ερωτών βουλευτής

Πάρις Μουτσινάς

Μπορεί επίσης να σας αρέσει