Παρατείνονται έως 30 Απριλίου 2021 οι εισφορές Φεβρουαρίου-Μαΐου 2020


Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020, 11:32

Νέα παράταση μέχρι 30-4-2021 της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου- Μαΐου 2020 και δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πληττόμενες από τον COVID 19 επιχειρήσει, προβλέπει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Σημειώνεται πως οι παραπάνω εισφορές εξοφλούνται (βάσει προηγούμενης διάταξης), χωρίς τόκους και νόμιμες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, τμηματικά σε τέσσερις  ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30-9-2020 για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και δόσεις εκκαθάρισης μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020 και έως 30-10-2020 για τις αντίστοιχες εισφορές των μηνών Απριλίου-Μαΐου 2020.

Παρέχεται περαιτέρω παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου – Μαΐου 2020 καθώς και αντίστοιχων δόσεων οφειλής από εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, μη μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών έως και 30-4-2021.

Οι παραπάνω  εισφορές δεν προσαυξάνονται μέχρι 30-4-2021 με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Επισημαίνεται, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο,  ότι:

● Στο πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω Υπουργικής απόφασης εμπίπτουν οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν περιληφθεί στο “Μητρώο πληττόμενων μη μισθωτών ασφαλισμένων”.

●οι τρέχουσες εισφορές Φεβρουαρίου – Μαΐου 2020 καθώς και οι αντίστοιχες δόσεις οφειλής από εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, δε θεωρούνται ληξιπρόθεσμες κατά τον έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας έως 30-4-2021, εφόσον οι αιτούντες ασφαλισμένοι φέρουν επισήμανση πληττόμενης δραστηριότητας.


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020, 11:32

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει