Παρεμβάσεις των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου για την προετοιμασία των σχολικών μονάδων

Παράλληλα με τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης των σχολικών κτιρίων που πραγματοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου, και οι υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου δραστηριοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, προκειμένου να ξεκινήσει κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες η νέα σχολική χρονιά.

Οι παρεμβάσεις της Υπηρεσίας Πρασίνου αφορούν τους καθαρισμούς των αύλειων χώρων των σχολείων από χόρτα καθώς και το κλάδεμα των δέντρων. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις της υπηρεσίας σε 65 σχολικά κτίρια της δημοτικής κοινότητας Βόλου, στο σύνολο των σχολικών μονάδων των δημοτικών κοινοτήτων της Νέας Ιωνίας, της Αγριάς και της Νέας Αγχιάλου, σε τρία νηπιαγωγεία της Ανακασιάς και σε δύο σχολικές μονάδες των Κάτω Λεχωνίων.

Πέραν των σχολικών μονάδων της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, η Υπηρεσία Πρασίνου φρόντισε για την αποκατάσταση των αύλειων χώρων και σε άλλα κτίρια εκπαιδευτικών βαθμίδων όπως η Σχολή Νοσοκόμων της Αγριάς.

Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς προκειμένου να καλυφθεί το 100% των σχολικών μονάδων εντός των επόμενων ημερών.

Με το πέρας των εργασιών της Υπηρεσίας Πρασίνου σε κάθε σχολική μονάδα, έπεται η παρέμβαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την απομάκρυνση των υλικών και τον καθαρισμό των αύλειων και εξωτερικών χώρων των σχολείων. Στα συγκροτήματα που επιτρέπεται η πρόσβαση, χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό οι μηχανικές σκούπες, ενώ στα υπόλοιπα σχολεία οι αύλειοι χώροι καθαρίστηκαν από το ειδικό προσωπικό.

Από την Υπηρεσία Πρασίνου επίσης, ξεκίνησε η διαδικασία επιβολής προστίμων προς τους υπαίτιους για την κοπή των κυπαρισσιών στην περιοχή της Αγριάς.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει