Παρουσίαση τεχνικής έκθεσης για τα αίτια και τις λύσεις για την μικροκαρπία των μήλων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Παρουσίαση της τεχνικής έκθεσης για τα αίτια του προβλήματος της μικροκαρπίας των μήλων στις μηλοπαραγωγικές περιοχές του Πηλίου καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος έγινε στην Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κα Κολυνδρίνη από την επιστημονική και την κοινή επιτροπή των φορέων υλοποίησης της μελέτης για την μικροκαρπία των μήλων, δηλ. του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), του Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας-Σποράδων (ΠΕΜ&Σ).

Η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση περιλαμβάνει και αναλύει α) την ανάπτυξη μεθόδων για την ανίχνευση του φυτοπλάσματος που προκαλεί την ασθένεια «σκούπα της μηλιάς», β) την ανάπτυξη μεθόδου αντιμετώπισης της ασθένειας αυτής και γ) την έρευνα για τον προσδιορισμό του φορέα εντόμου που την μεταδίδει..

Παράλληλα, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ενημέρωσαν την Αντιπεριφερειάρχη για το προτεινόμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στο ανατολικό Πήλιο, καθώς και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας και ανάπτυξης στο νότιο Πήλιο.

Η επιτροπή αποτελείτο από τον κ. Ιωάννη Ρούμπο, συντονιστή του προγράμματος, τον κ. Θωμά Μπαρτζάνα από το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας ΙΕΤΕΘ και την κα Αναστασία Σαχίνογλου από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ παρόντες ήταν ο Δ/ντής της ΔΑΟΚ κ. Απόστολος Λιάνος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ. Αθανάσιος Λιούπης και Βασίλης Χατζόπουλος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει