Περί άλλων τυρβάζει για την ασφάλεια στο πυρηνικό στο Ακουγιού η Κομισιόν!Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Σε σημερινή (12.5.2021) της απάντηση, προς τον Κύπριο ευρωβουλευτή της Ομάδας της Αριστεράς Γιώργο Γεωργίου, η Επίτροπος Simson, αναγνωρίζει στην Τουρκία το δικαίωμα να επιλέξει που θα κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό καθώς και ότι, την τελική ευθύνη για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Ακουγιού διατηρούν πλήρως οι αρμόδιες οντότητες και αρχές της Τουρκίας!

Παραδέχεται δε ότι, η Τουρκία δεν έχει ακόμη προσχωρήσει στην κοινή σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρισης του αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων και δεν είναι ακόμη μέλος του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητα!!!

Στην ερώτησή του, βέβαια, ο Κύπριος ευρωβουλευτής ρωτούσε την Κομισιόν, τι προτίθεται να πράξει, δεδομένου και σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να αποτρέψει την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού που δεν συμβαδίζει με το ενωσιακό κεκτημένο και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των Κυπρίων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή της Μεσογείου.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου:

Απάντηση της κ. Simson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (12.5.2021).

«Οι τρίτες χώρες έχουν το κυριαρχικό δικαίωμα να αποφασίζουν εάν και πού θα κατασκευάσουν πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής εντός της επικράτειάς τους. H Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, θα πρέπει να εναρμονίσει τη νομοθεσία της, μεταξύ άλλων, με το ενωσιακό κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας.

Παρόλο που την τελική ευθύνη για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Ακκουγιού διατηρούν πλήρως οι αρμόδιες οντότητες και αρχές της Τουρκίας, το ζήτημα της ασφάλειας της κατασκευής του εν λόγω σταθμού τίθεται τακτικά στις σχετικές συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας. Επιπλέον, τεχνικοί εμπειρογνώμονες από την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταλλάσσουν επί του παρόντος απόψεις σχετικά με την οργάνωση της αξιολόγησης από ομοτίμους στην οποία θα υποβληθεί η εθνική έκθεση της Τουρκίας για τις δοκιμές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG).

Η αξιολόγηση του πυρηνικού σταθμού στο Ακκουγιού από ομοτίμους της ENSREG αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2021 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2022.

Η έκθεση της Επιτροπής του 2020 για την Τουρκία αναγνώρισε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στους τομείς της πυρηνικής ενέργειας, της πυρηνικής ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας, καθώς η Τουρκία επικαιροποίησε το κανονιστικό της πλαίσιο.

Ωστόσο, η Τουρκία δεν έχει ακόμη προσχωρήσει στην κοινή σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρισης του αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων και δεν είναι ακόμη μέλος του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητα».Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει