Περιφέρεια Θεσσαλίας: Εκδηλώσεις για τη νέα Προγραμματική Περίοδο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Διήμερο Ενημερωτικών Εκδηλώσεων για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 24-25 Απριλίου στη Λάρισα

Διήμερες Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 στη Λάρισα. Οι Εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο σχεδιασμού και κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 και γίνονται με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργείων και δημόσιων, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών και ερευνητικών φορέων και κοινωνικοοικονομικών εταίρων της Θεσσαλίας.

Οι δύο Εκδηλώσεις πραγματοποιούνται αναλυτικότερα έχουν ως εξής:

Την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 και ώρα 17.00, διοργανώνεται Συνάντηση Εργασίας με θέμα την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας και την «έξυπνη» εξειδίκευση στο ξενοδοχείο Larisa Imperial. Σκοπός της Συνάντησης είναι η αναζήτηση μεθόδων που θα εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας στρατηγικής καινοτομίας που θα ανταποκρίνεται πρωτίστως στις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου της Περιφέρειας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η παρουσία και οι σχετικές παρεμβάσεις των Θεσσαλών Επιχειρηματιών είναι άκρως σημαντικές. Καλούνται λοιπόν όλες οι επιχειρήσεις και οι φορείς που έχουν ενδιαφέρον και μπορούν να συνεισφέρουν στον προσδιορισμό των αναγκών των τοπικών / περιφερειακών επιχειρήσεων για την καινοτομία να συμμετέχουν ενεργά στη Συνάντηση.

Την Πέμπτη, 25 Απριλίου με ώρα έναρξης 09.45, ξεκινούν στο ξενοδοχείο Larisa Imperial οι εργασίες του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου για τον προσδιορισμό των στόχων και των κατευθύνσεων ανάπτυξης της Περιφέρειας όπως πρέπει να αποτυπωθούν στο «νέου ΕΣΠΑ» της Θεσσαλίας. Το Συνέδριο είναι ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας.
Σημειώνεται ότι οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στις παραπάνω εκδηλώσεις θα αποτελέσουν βάση για τη διαμόρφωση της πρότασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης για την κατάρτιση του «Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης» της χώρας, το οποίο αναμένεται να τεθεί προς πρώτη διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον Ιούλιο 2013.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013
Ξενοδοχείο LARISSA IMPERIAL

Έναρξη : 17:00 μ.μ., Λήξη 21:00

17:00-17:30 Εγγραφές – Υποδοχή συμμετεχόντων
17:30-17:40 Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
17:40-17:50 Χαιρετισμός εκπροσώπου Υπουργείου
17:50-18:20 RIS3 – Προτεραιότητες Ε.Ε. και περιφερειακή διάσταση καινοτομίας

Αποτελέσματα μελέτης E.E. για RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

18:20-18:30 Έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
18:30-19:00 Καινοτομία σε επιχειρήσεις : παρουσιάσεις λειτουργούντων επιχειρήσεων
19:00-19:15 Διάλλειμα
19:15-20:45 Τοποθετήσεις Φορέων και επιχειρήσεων -συζήτηση
20:45-21:00 Συμπεράσματα – κλείσιμο

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LARISSA IMPERIAL

9.00 – 9.45 προσέλευση – εγγραφές

9.45 – 10.00 Βιρβιδάκης Κυριάκος,
Υφυπουργός Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Η στρατηγική της νέας περιόδου 2014-2020»

10.00 – 10.15 Αγοραστός Κωνσταντίνος,
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
«Η προοπτική και οι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020»

10.15 – 10.35 Γιαννούσης Γιώργος,
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων –ΕΣΠΑ, Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Η εξειδίκευση της στρατηγικής της νέας προγραμματικής
Περιόδου»

10.35 – 10.55 Περουλάκης Γιώργος & Δαλαμπούρα Ελίτσα,
Εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε.
«Παρουσίαση των βασικών σημείων των θέσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης
και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020
(Position Paper)»

10.55 – 11.15
Ιακωβίδης Δημήτρης,
Προϊστάμενος Μονάδας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«2η Εγκύκλιος σχεδιασμού & κατάρτισης αναπτυξιακού
σχεδιασμού περιόδου 2014-2020»

11.15 – 11.30
Εκπρόσωπος Περιφέρειας Θεσσαλίας
Παρουσίαση των συμπερασμάτων της Συνάντησης της Τετάρτης
24/4 “Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας”

11.30 – 12.00 Χαιρετισμοί εκπροσώπων αρχών

ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ
12.30 – 12.45 Κουρούση Εμμανουέλα,
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ
«Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

12.45 – 13.00
Χατζηπαντελή Σοφία,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στρατηγικές προτεραιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα για την Νέα Προγραμματική Περίοδο

13.00 – 13.10
Παπασωτηρίου Δημήτρης,
αναπληρωτής προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
«Προτάσεις ΥΠΕΚΑ για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων
Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020»

13.10 – 13.20
Μαμαλούγκας Νικόλαος,
αναπληρωτής προϊστάμενος ΕΠΠΕΡΑΑ, Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΚΑ
«ΥΠΕΚΑ και Νέα Προγραμματική Περίοδος»

13.20 – 13.30
Μουντζούρης Κωνσταντίνος,
Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου
«Προτεραιότητες του Υπουργείου για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο»

13.30 – 13.40
Χατζηευσταθίου Μιχαήλ,
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
«Η στρατηγική ανάπτυξης για το νησιωτικό χώρο»

13.40 – 13.50
Πυργιώτης Ιωάννης,
Γενικός Γραμματέας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων, Υπουργείο Τουρισμού
«H στρατηγική για τον Τουρισμό στην περίοδο 2014-2020»

13.50 – 14.00
Νταής Παναγιώτης,
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού, Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
«Ο πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στη Νέα
Προγραμματική Περίοδο»

ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ – ΓΕΥΜΑ
15.00 – 15.10
Μεσσήνης Ιωάννης,
Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
«Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην ανάπτυξη της Περιφέρειας»

15.10 – 15.20
Γούλας Παναγιώτης,
Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Λάρισας
«Η συμβολή του Τ.Ε.Ι. Λάρισας στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη»

15.20 – 15.30
Χούστης Ηλίας,
Διευθυντής Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
«Η συμβολή του ΙΕΤΕΘ στην έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη της
Περιφέρειας Θεσσαλίας»

15.30 – 15.40
Δοντάς Απόστολος,
Πρόεδρος Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
«Προοπτικές ανάπτυξης των θεσσαλικών επιχειρήσεων στη νέα
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

15.40 – 15.50
Παπαδούλης Απόστολος,
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος
«Το μέλλον των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και η νέα προγραμματική περίοδος»

15.50 – 16.00
Παπαϊωάννου Ειρήνη,
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Λάρισας
«Ο τουρισμός στη Θεσσαλία στόχος για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο»

16.00 – 16.10
Σοφολόγης Δημήτρης,
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων, Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας
«Ο γεωργοκτηνοτροφικός τομέας ως μοχλός ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

16.10 – 16.20
Τσιούρβα Όλγα,
Προϊσταμένη Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας
«ΟΑΕΔ και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»

16.20 – 17.45
Ανοικτή συζήτηση
17.45 – 18.00
Συμπεράσματα – Κλείσιμo

Μπορεί επίσης να σας αρέσει