«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (στην Λάρισα την Πέμπτη 10/7) με θέμα την κατάρτιση του ΠΕΠ και της Στρατηγικής Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την περίοδο 2014-2020, έγινε παρέμβαση από την πλευρά του βουλευτή Πάρι Μουτσινά.

Στο ξεκίνημα και διαπιστώνοντας τα προβλήματα της πρόσφατης δημόσιας διαβούλευσης του ΠΕΠ, η οποία προηγήθηκε, προτάθηκε: «…Επειδή θεωρώ ότι η αυτοδιοίκηση, στο σύνολό της, αποτελεί προνομιακό πεδίο εφαρμογής προοδευτικών και καινοτόμων πολιτικών και μεγάλη ευκαιρία για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα δρώμενα και στις κρίσιμες αποφάσεις που τους αφορούν, όπως είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση ο σχεδιασμός του ΠΕΠ, εκτιμώ ότι πρέπει να διασφαλίζεται και στην πράξη η δυνατότητα συμμετοχής όσων πολιτών και φορέων, το επιθυμούν, στις δημόσιες διαβουλεύσεις.»

Ανάμεσα στα άλλα που επισημάνθηκαν στην πορεία είναι:

«..Εκτιμώ πως υπάρχει μία μεγάλη παράλειψη. Στην παράγραφο «Χωρικές διαφοροποιήσεις / ανισότητες» δεν καταγράφεται καθόλου το ιδιαίτερο πρόβλημα της ανεργίας στην Μαγνησία. Είναι γνωστό από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ότι η μέση ανεργία για το 2013 έχει εκτιναχθεί στο 37,4%, ποσοστό που αγγίζει το διπλάσιο των υπόλοιπων Θεσσαλικών Νομών. Χωρίς κανένα άλλο σχόλιο υπενθυμίζω την προειδοποίηση του καθηγητή κ. Αδαμάντιου Πεπελάση, που σε συνέντευξή του, πριν ενάμισι χρόνο είχε δηλώσει: «Όταν η ανεργία υπερβεί το 35%, τότε η κοινωνική έκρηξη είναι αναπόφευκτη».»

«..Για την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πρέπει να επισημανθεί μία μεγάλη έλλειψη. Δεν συμπεριλαμβάνεται στον σχεδιασμό, ούτε καν αναφέρεται η ΕΒΕΤΑΜ. Η Θεσσαλία έχει την τύχη, να φιλοξενεί στο έδαφός της, τον εθνικό φορέα πιστοποίησης -τον μόνο Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίηση με ιδιόκτητα εργαστήρια μετρήσεων και αναλύσεων υλικών και προϊόντων- ο οποίος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ανάπτυξης και της καινοτομίας.»

Κλείνοντας, έγινε υπενθύμιση για την ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών των φορέων υλοποίησης, κυρίως των περιφερειακών Δήμων (τεχνικές υπηρεσίες, οικονομικές, σχεδιασμού κ.α.), οι οποίες έχουν υποστεί αφαίμαξη στελεχών χωρίς αντικατάσταση τους με αποτέλεσμα λόγω φόρτου εργασίας να υπονομεύεται η ποιότητα σχεδιασμού, μελετών και ωρίμανσης έργων αλλά και επίβλεψης τους, και εκφράστηκε η ευχή για αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων με όραμα, δικαιοσύνη και διαφάνεια.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει