ΠΕ Μαγνησίας για εκπτώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Με αφορμή την τρέχουσα περίοδο τακτικών εκπτώσεων, που ισχύει μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, υπενθυμίζουμε στους εμπόρους ότι, βάσει του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173Α/8-8-13 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»), πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με
έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές σε
περίπτωση που διαπιστωθούν εκπτώσεις ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή αν ενέχουν οποιοσδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση. Γι’ αυτό πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη και η κάθε παροχή πρέπει να ανταποκρίνεται οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά προς την αναγγελία. Τέλος συστήνεται στους καταναλωτές να επιλέγουν τα προιόντα που προτίθενται να προμηθευτούν ύστερα από έρευνα αγοράς και με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τελικής τιμής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει