ΠΕ Μαγνησίας: Τιμές αιωρούμενων σωματιδίων 27/12/13 – 02/01/14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Ανακοινώνουμε τις μέσες ημερήσιες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων (μέσες τιμές 24-ωρου) για το διάστημα από 27-12-2013 έως 02-01-2014, που καταγράφηκαν από το σταθμό παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι εγκατεστημένος εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.

Μέσες ημερήσιες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων PM10 (μg/m3)

27– 12 – 2013

40

28 – 12– 2013

33

29– 12– 2013

58

30–12– 2013

60

31– 12– 2013

87

01– 01– 2014

59

02– 01– 2014

41

Η ισχύουσα 24-ωρη οριακή τιμή για τα σωματίδια είναι τα 50 μg/m3

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, κατά τις αναφερόμενες ημέρες σημειώθηκε υπέρβαση της 24-ωρης οριακής μέσης τιμής των 50 μg/m3 στις 31-12-2013 & 01-01-2014, για τις 29 & 30-12-2013 δεν υπάρχουν μετρήσεις.

Συνιστάται προς τους πολίτες ο περιορισμός της χρήσης τζακιών και σομπών για τη θέρμανση των κτιρίων, ιδιαίτερα τις ημέρες που επικρατούν συνθήκες άπνοιας και αυξημένης υγρασίας, οι οποίες ευνοούν τη συσσώρευση των ρύπων.

Επισημαίνουμε προς τους πολίτες, ότι στα τζάκια, σόμπες και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η καύση συνθετικής ξυλείας (νοβοπάν κ.λ.π), καθώς και υπολλειμμάτων επεξεργασμένης ξυλείας που περιέχουν βερνίκια, κόλλες και λοιπές επικίνδυνες ουσίες για τη δημόσια υγεία, καθώς και η χρήση ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων, η καύση των οποίων εκλύει και άλλες ουσίες επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει