ΠΕ Μαγνησίας: Τιμές αιωρούμενων σωματιδίων από 10/1/14 ως 16/1/14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Ανακοινώνουμε τις μέσες ημερήσιες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων (μέσες τιμές 24-ωρου) για το διάστημα από 10-01-2014 έως 16-01-2014, που καταγράφηκαν από το σταθμό παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι εγκατεστημένος εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.

Μέσες ημερήσιες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων PM10 (μg/m3)

10-01-2014

71

11-01-2014

66

12-01-2014

63

13-01-2014

87

14-01-2014

69

15-01-2014

30

16-01-2014

45

Η ισχύουσα 24-ωρη οριακή τιμή για τα σωματίδια είναι τα 50 μg/m3

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, κατά τις ημέρες 10, 11, 12, 13 και 14 Ιανουαρίου σημειώθηκε υπέρβαση της 24-ωρης οριακής μέσης τιμής των 50 μg/m3 .

Αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων εμφανίζονται κυρίως τις βραδυνές ώρες της ημέρας (από 18,00 μ.μ έως 24,00 μ.μ), ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες άπνοιας και υψηλής σχετικής υγρασίας. Αυτό οφείλεται, αυτή την εποχή στις καύσεις για τη θέρμανση των κτιρίων και κυρίως στη χρήση του ξύλου ως καυσίμου στα τζάκια και στις σόμπες των κατοικιών.

Συνιστάται προς τους πολίτες ο περιορισμός της χρήσης τζακιών και σομπών για τη θέρμανση των κτιρίων, ιδιαίτερα τις ημέρες που επικρατούν συνθήκες άπνοιας και αυξημένης υγρασίας, οι οποίες ευνοούν τη συσσώρευση των ρύπων.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθμ.οικ.70601/23-12-2013 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 3272/Β/23-12-2013) για μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων από 51 έως 75 μg/m3 συνίσταται στους ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Επισημαίνουμε προς τους πολίτες, ότι στα τζάκια, σόμπες και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η καύση συνθετικής ξυλείας (νοβοπάν κ.λ.π), καθώς και υπολλειμμάτων επεξεργασμένης ξυλείας που περιέχουν βερνίκια, κόλλες και λοιπές επικίνδυνες ουσίες για τη δημόσια υγεία, καθώς και η χρήση ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων, η καύση των οποίων εκλύει και άλλες ουσίες επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει