Πιο σύντομα οι δίκες για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά


Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020, 20:42

Επισπεύδονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη συζήτηση χιλιάδων εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010, του αποκαλούμενου νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που «στοιβάζονται» στα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας και έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο ακόμη και μετά από 10 χρόνια!

Τουλάχιστον οι μισές από τις περίπου 70.000 αιτήσεις  οφειλών του ν. 3869/2010 που εκκρεμούν σήμερα στα Ειρηνοδικεία και έχουν πάρει ημερομηνία συζήτησης από το 2022 και μετά, εκτιμάται ότι θα μπορέσουν ξεμπλοκάρουν για να επαναπροσδιοριστούν μέχρι το τέλος του 2021.

Αυτός είναι ο στόχος του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης που εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση,  με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις».

Με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου, καθιερώνεται η χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων, σε μία προσπάθεια να επισπευστεί η συζήτηση των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010. Ωστόσο διατηρείται η επ’ ακροατηρίω διαδικασία εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία από τους δικαστές.

Οι επιχειρούμενες παρεμβάσεις κινούνται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

1. Εκκαθάριση των πινακίων μέσω της υποχρεωτικής για τους ενδιαφερόμενους υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού της συζήτησης.

2. Καθιέρωση της υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και εξοικονόμηση δαπανών, με δυνατότητα ηλεκτρονικής διενέργειας των κοινοποιήσεων, που αφορούν στην επίσπευση της διαδικασίας, και λοιπών διαδικαστικών πράξεων.

3. Εφαρμογή του δικονομικού προτύπου της νέας τακτικής διαδικασίας του ν. 4335/2015 με την κάμψη της υποχρεωτικής προφορικότητας και την καθιέρωση της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας εμμάρτυρης απόδειξης.

Περαιτέρω, επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του Κώδικα Δικηγόρων με την εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν στον τρόπο κτήσης της δικηγορικής ιδιότητας καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας ασκουμένων δικηγόρων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Παράλληλα, θεσπίζεται η δυνατότητα διενέργειας Γενικών Συνελεύσεων και συνεδριάσεων των Οργάνων των Δικηγορικών Συλλόγων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιασκέψεις), ενώ προτείνονται ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων των δικηγορικών συλλόγων.

Τέλος, με το Σχέδιο Νόμου θεσπίζονται ρυθμίσεις για την ταχεία και απρόσκοπτη διενέργεια του διαγωνισμού δικηγόρων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την διαφάνεια, την αμεροληψία και το αδιάβλητο του διαγωνισμού αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική καινοτομία συνιστά η μεταφορά της ευθύνης και της εποπτείας της διενέργειας του διαγωνισμού στην ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020, 20:42

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει