Πιστοποιούνται σήμερα οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Εκδήλωση δημοσιότητας για τη λήξη του Προγράμματος «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2:30 μ.μ. υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη και του ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Ογδόντα και πλέον άτομα, που συμμετείχαν επιτυχώς στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, θα λάβουν βεβαιώσεις πιστοποίησης της παρακολούθησης του προγράμματος σε συνδυασμό με χρηματική αποζημίωση από τη συμμετοχή τους σε αυτό.

Η κα Κολυνδρίνη θεωρεί πολύ σημαντική την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων που στόχο έχουν την επιμόρφωση και την κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες, εφόδια απαραίτητα για αυτούς που καλούνται να ανταπεξέλθουν έναντι των υψηλών απαιτήσεων που διέπουν την αγορά εργασίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει