Προμήθεια από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 44 ασθενοφόρων συνολικού προϋπολογισμού 3.035.000 ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Κ. Αγοραστός: «Εξασφαλίζουμε τους πόρους, δημιουργούμε τη δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών υγείας. Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια και το ΕΚΑΒ απομένει να τρέξουν τα έργα.

Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, όπου η κρίση μαστίζει και τον τομέα της Υγείας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ, τις διοικήσεις των Νοσοκομείων της Θεσσαλίας και το ΕΚΑΒ, μέσω του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013, έχει θέσει ως στόχο τη βελτίωση των υποδομών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί τρείς (3) πράξεις προμήθειας σαράντα τεσσάρων (44) συνολικά ασθενοφόρων οχημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 3.035.000 ευρώ.

Ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε: «Η στήριξη της δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια, με ένα μίγμα έργων και δράσεων, είναι ένας από τους στόχους μας. Για το λόγο αυτό και παρακολουθούμε στενά τα έργα υγείας, συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Υπουργείου, προσπαθώντας τα έργα να παραμείνουν ενταγμένα και να υλοποιηθούν και όχι να απενταχθούν. Για τον ίδιο λόγο, προσπαθούμε να μην αποδεσμεύσουμε πόρους που αφορούν στην υγεία από τους πόρους του Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας, παρότι πραγματικά οι καθυστερήσεις στα έργα της κατηγορίας αυτής είναι σημαντικές».

Ειδικότερα:

-Η 1η πράξη, με ημερομηνία ένταξης 31-01-2011, είναι μέρος Διαγωνισμού συνολικής προμήθειας (167 ασθενοφόρων και 19 κινητών μονάδων) και για τις 13 Περιφέρειες της χώρας, με διακριτή ένταξη στα Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. των 13 Περιφερειών. Ως εκ τούτου, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και ο Διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα οι χρόνοι προεγκρίσεων τευχών από όλες τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών και οι αναδράσεις του Ε.Κ.Α.Β., προκειμένου να επιτευχθεί κοινή συμφωνία έγκρισης, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Αφορά στην προμήθεια δεκατριών (13) ασθενοφόρων οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β. τύπου “B” 4Χ2, προϋπολογισμού 910.000 ευρώ.

Ο διεθνής διαγωνισμός προκηρύχτηκε στις 23/7/2012 και διενεργήθηκε στις 3/10/2012. Λόγω όμως εμπλοκής με αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και προδικαστικές προσφυγές που κατατέθηκαν, ο διαγωνισμός σταμάτησε και εξετάζεται η επαναπροκήρυξή του με βάση τις εκδοθεισόμενες δικαστικές αποφάσεις επί των εκκρεμουσών αιτήσεων.
Το έργο αυτό του Ε.Κ.Α.Β. αποτελεί ένα από τα σημαντικά έργα που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια, γι΄αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το έργο να συνεχιστεί και ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. και να μην απενταχθεί.

-Η 2η πράξη, με ημερομηνία ένταξης 12-02-2013 αποτελεί μέρος Διαγωνισμού συνολικής προμήθειας για πολλές Περιφέρειες της χώρας. Αφορά στην προμήθεια δεκαεννιά (19) ασθενοφόρων οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β. (14 τύπου “B” 4Χ2, 2 τύπου “C” (Μονάδα) 4Χ2 και 3 τύπου “B” 4Χ4), προϋπολογισμού 1.405.000,00 ευρώ.
Αναμένεται η υποβολή των Τευχών Δημοπράτησης από το ΕΚΑΒ στη Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας, που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός Απριλίου 2013.

-Η 3η πράξη, με ημερομηνία ένταξης 22-03-2013 αφορά στην προμήθεια δώδεκα (12) ασθενοφόρων οχημάτων των Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας προϋπολογισμού 720.000,00 ευρώ: 9 τύπου “B” 4Χ2 για τα Κέντρα Υγείας Αγιάς, Γόννων, Ελασσόνας, Φαρσάλων, Παλαμά, Καλαμπάκας, Αργαλαστής, Σκιάθου και Σκοπέλου και 3 τύπου “B” 4Χ4 για τα Κέντρα Υγείας Μουζακίου, Πύλης και Ζαγοράς. Αναμένεται η υποβολή των Τευχών Δημοπράτησης από την 5η ΥΠΕ στη Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας , στο αμέσως προσεχές διάστημα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του Διαγωνισμού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει