Προς νέα επιδείνωση κατευθύνεται η οικονομία


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020, 18:16

Λόγω της αρνητικής διαταραχής που προκάλεσε σε προσφορά και ζήτηση η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε κατά -3,7% QoQ και -11,8% QoQ το 1ο και το 2ο τρίμηνο 2020 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat, δημοσίευση 30/10/2020), το 3ο τρίμηνο 2020 καταγράφηκε ανάκαμψη, με τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης να αυξάνεται στο 12,7% QoQ.

Παρά ταύτα, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ευρωζώνη παρέμεινε μικρότερο κατά -4,3% σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Παρόμοια μακροοικονομική επίδοση σημείωσαν οι χώρες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Αυστρίας, με τη μέση σωρευτική πτώση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας (2019Q4-2020Q3) να ανέρχεται στο -4,4% (η Ισπανία αποτελεί εξαίρεση με -9,1%).

Οι εθνικοί λογαριασμοί της Ελλάδας για το 3ο τρίμηνο 2020 είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτούν στις 4 Δεκεμβρίου 2020. Οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα κατατείνουν σε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα το 3ο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2020.

Επί παραδείγματι, στην περίπτωση που οι δείκτες όγκου λιανικού εμπορίου και μεταποιητικής παραγωγής παραμείνουν αμετάβλητοι τον Σεπτέμβριο 2020, τότε θα σημειώσουν τριμηνιαία ενίσχυση της τάξης του 6,9% και 9,5% αντίστοιχα το 3ο τρίμηνο 2020 από συρρίκνωση -9,0% και -10,3% αντίστοιχα το 2ο τρίμηνο 2020. Όπως ένα ποσοστό της απότομης κάμψης του 2ου τριμήνου 2020 ήταν τεχνικό, το ίδιο συνέβη και με ένα ποσοστό της προβλεπόμενης ανάκαμψης του 3ου τριμήνου 2020.

Ήδη πριν την όξυνση του 2ου κύματος της υγειονομικής κρίσης, η οικονομία της Ελλάδας, όπως και οι περισσότερες της Ευρωζώνης, εμφάνιζαν σημάδια επιβράδυνσης. Αυτό σε έναν βαθμό ήταν αναμενόμενο καθότι το στοιχείο της τεχνικής ανάκαμψης που ακολούθησε την άρση των περιοριστικών μέτρων του 1ου κύματος του κορωνοϊού COVID-19, θα υποχωρούσε σταδιακά.

Μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την εκ νέου λήψη αναγκαίων περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση του 2ου κύματος της πανδημίας, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να επιδεινωθεί το 4ο τρίμηνο 2020. Ωστόσο η προβλεπόμενη χειροτέρευση των οικονομικών συνθηκών ενδέχεται να είναι ηπιότερη από την αντίστοιχη του 2ου τριμήνου 2020.

Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι τα περιοριστικά μέτρα θα εφαρμοστούν για το χρονικό διάστημα που εξήγγειλε η κυβέρνηση. Τρεις παράγοντες συμβάλλουν σε αυτή την εκτίμηση: 1ον η συσσώρευση γνώσης αναφορικά με τη λειτουργία της οικονομίας σε συνθήκες πανδημίας, 2ον η συσσώρευση γνώσης και η ενίσχυση των υποδομών στο υγειονομικό πεδίο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και 3ον ο κατά πολύ χαμηλότερος βαθμός έκπληξης των φορέων της οικονομίας, δηλαδή των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, αναφορικά με τη διαταραχή του 2ου κύματος σε σύγκριση με το 1ο.

Βέβαια υπάρχουν και παράγοντες που συνεισφέρουν προς την αντίθετη κατεύθυνση όπως οι συσσωρευμένες ζημίες του 1ου κύματος. Τέλος, η διάρκεια που φαίνεται να έχει η διαταραχή της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον παραγωγικό ιστό και τη δημοσιονομική σταθερότητα, επιδρά αρνητικά στη μεσοπρόθεσμη πορεία της οικονομίας.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει