Προς σύμβαση η επέκταση του ΧΥΤΑ Βόλου προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ

Την έγκριση έδωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. / ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ”», αρχικού προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ, μετά την έγκριση που έδωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου. Κύριος του έργου είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Νομού Μαγνησίας. Το ποσό της προς υπογραφή Σύμβασης είναι 380.830,40 ευρώ, ενώ το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και είναι ανάγκη να το προφυλάξουμε. Πρέπει όλοι μας να έχουμε την αίσθηση του περιβαλλοντικού καθήκοντος και να το διαφυλάξουμε, για να διαφυλάξουμε τη ζωή μας αλλά και τη μελλοντική ζωή του πλανήτη μας. Μέσω του ΕΠΠΕΡΑ, υλοποιούμε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο, ένα έργο που ήταν απαραίτητο για την Μαγνησία, ένα έργο συνεργασίας και συνέργειας όλων των φορέων, με στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ για ακόμα πέντε έτη. Έτσι με το έργο αυτό, που προχωρά σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου, διασφαλίζουμε το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία».

Το αντικείμενο του έργου αφορά την καθ’ ύψος επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου στο δυτικό τμήμα του γηπέδου, με την κατασκευή οριακού κατακόρυφου οπλισμένου επιχώματος στα όρια της λεκάνης. Το επίχωμα συνδυάζεται με την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα καθ’ όλο το μήκος της όψης του, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία των γεωσυνθετικών οπλισμών του επιχώματος από τις καιρικές συνθήκες και να αποκαθίσταται αισθητικά το όριο του Χ.Υ.Τ.Α. Ο τοίχος και το οπλισμένο επίχωμα θα κατασκευαστούν περιμετρικά του γηπέδου, στο βόρειο, δυτικό και νότιο όριο. Η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης θα προηγηθεί από αυτή του οπλισμένου επιχώματος και θα κατασκευαστεί στο μέσα όριο του περιμετρικού καναλιού και η στέψη του θα έχει συνεχή κλίση. Με τη συγκεκριμένη τεχνική λύση επιτυγχάνεται ωφέλιμος όγκος 767.000 m3, εξασφαλίζοντας αύξηση της διάρκειας ζωής του έργου κατά 5 έτη περίπου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει