Προσδοκά πρόσθετα έσοδα 294,9 δις ευρώ, από τον ηθικό έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης!


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020, 13:32

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Στο συμπέρασμα ότι, ένα κοινό πλαίσιο της ΕΕ για τον έλεγχο της δεοντολογίας, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, θα φέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 294,9 δις ευρώ σε πρόσθετο ΑΕγχΠ και 4,6 εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας έως το 2030, καταλήγει εμπιστευτική μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στις 152 σελίδες της εν λόγω μελέτης, που διανεμήθηκε σήμερα σε ευρωβουλευτές και άλλους επιλεγμένους παραλήπτες, τονίζεται ότι η ΕΕ μπορεί να γίνει παγκόσμιος καθοριστής προτύπων στον τομέα της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Υποστηρίζεται δε ότι, η κοινή νομοθετική δράση της ΕΕ, για τις ηθικές πτυχές που θα πρέπει να διέπουν την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να ενισχύσει την εσωτερική αγορά και να δημιουργήσει ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα.

Στην μελέτη υπογραμμίζεται ότι, ενώ πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς σε όλο τον κόσμο έχουν εκπονήσει ηθικές οδηγίες σε αυτόν τον τομέα, προς το παρόν δεν υπάρχει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο.

Υποστηρίζεται ακόμη ότι, η ΕΕ μπορεί να επωφεληθεί από την απουσία ανταγωνιστικού μοντέλου παγκόσμιας διακυβέρνησης και να αποκτήσει πλήρη πλεονεκτήματα «πρώτης κίνησης».

Με βάση τις οικονομικές και κανονιστικές εξουσίες της ΕΕ, η κοινή νομοθετική δράση της ΕΕ έχει μεγάλες δυνατότητες να προσφέρει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, η δράση της ΕΕ μπορεί να διευκολύνει την υιοθέτηση προτύπων της ΕΕ παγκοσμίως και να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη, η απορρόφηση και η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται στις αξίες, τις αρχές και τα δικαιώματα που προστατεύονται στην ΕΕ.

Τονίζεται όμως ότι, αυτά τα οφέλη δεν μπορούν να επιτευχθούν με ενέργειες μεμονωμένων κρατών μελών.

Έτσι,συμπεραίνεται, η επιτυχία και τα οφέλη της δράσης της ΕΕ, εξαρτώνται από την ικανότητα της ΕΕ να αναλάβει έγκαιρα, κοινή νομοθετική δράση και να υποστηρίξει αυτήν την ενέργεια με ισχυρή δημοκρατική εποπτεία, λογοδοσία και επιβολή.

Ενα κοινό πλαίσιο της ΕΕ για τη δεοντολογία, στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα φέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 294,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετο ΑΕγχΠ και 4,6 εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας έως το 2030, καταλήγει η μελέτη.

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει