Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού και ανανεώσεις συμβάσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Υπογράφηκαν από τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών.

Αφορούν συνολικά σε 19 άτομα, και κατανέμονται ως εξής:

– 2 άτομα στο Δήμο Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας Χειριστών ισοπεδωτή γαιών, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 189/1-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
– 1 άτομο στο Δήμο Καρύστου Εύβοιας , χειριστή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 331/08-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
– 9 άτομα στο Δήμο Λεβαδέων ( 1 άτομο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 6 άτομα ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, 2 άτομα ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, για την κάλυψη των κατεπείγουσων και άμεσων αναγκών λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 199/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
– 7 άτομα στο Δήμο Δελφών, 6 εργάτες Γενικών Καθηκόντων και 1 οδηγό απορριμματοφόρου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 159/28-05-2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει