Προσλήψεις 11 ατόμων για τον κόμβο του Βελεστίνου

Ξεκινούν οι αρχαιολογικές εργασίες στις επόμενες ημέρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε το e-Volos.gr:

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στον κόμβο του Βελεστίνου, καθώς η ΙΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προχώρησε στην προκήρυξη πρόσληψης υπαλλήλων. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή εκφράζει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του έργου του κόμβου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα λύνοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων στη μετακίνησή τους.

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά στον κόμβο του Βελεστίνου και την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών του Υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες» του Έργου «Βελτίωση σύνδεσης Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου», ενταγμένου στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Όπως τόνισε η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Ελένη Λαΐτσου «οι εργασίες στον κόμβο του Βελεστίνου μετά από πολλά χρόνια αναμονής, ξεκίνησαν πριν μερικούς μήνες κατόπιν συστηματικών μας προσπαθειών. Το έργο έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Ωστόσο, στην πορεία προέκυψε ένα ζήτημα με τις αρχαιολογικές εργασίες που πρέπει να γίνουν σε ένα τμήμα του. Το προηγούμενο διάστημα πιέσαμε μαζί με άλλους φορείς, ώστε να γίνουν άμεσα οι προσλήψεις επιστημονικού και εργατικού προσωπικού και να ολοκληρωθούν οι εργασίες, ενώ στη συνέχεια θα μπορούν να προχωρήσουν με εντατικούς ρυθμούς και οι εργασίες στον κόμβο. Επικοινωνήσαμε με την ΙΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και η προϊσταμένη κ. Ιντζεσίλογλου μας ενημέρωσε ότι ανακοινώνεται η προκήρυξη της πρόσληψης προσωπικού. Έτσι ένα ζήτημα ρυθμίζεται και ευελπιστούμε ότι σε μερικούς μήνες θα έχουμε έτοιμο και τον κόμβο του Βελεστίνου, ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή μας. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την αρχαιολογική υπηρεσία στο πλαίσιο της παραγωγικής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει»

Οι προσλήψεις

Σύμφωνα με την προκήρυξη ζητούνται

– δύο ΠΕ Αρχαιολόγοι, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.
– Εννέα ΔΕ Εργατοτεχνίτες για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αθανασάκη 1, 38001 ΒΟΛΟΣ, υπόψη Γραμματείας, κ. Βογιατζή Αντώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2421025349 και 2421076278) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛ.(http://www.yppo.gr). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει