Προχωρά η μελέτη για τη σύνδεση των παραλίων Π.Ε. Λάρισας – Π.Ε. Μαγνησίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τη σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στην οδική σύνδεση των παραλίων Π.Ε. Λάρισας – Π.Ε. Μαγνησίας στοχεύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας προετοιμάζοντας όλες τις απαραίτητες μελέτες ώστε η οριστική μελέτη του έργου να μπορέσει να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αυτό έγινε γνωστό μετά την υπογραφή της σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνικές έρευνες στο τμήμα Ρακοπόταμος – Διασταύρωση προς Καμάρι», μεταξύ του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού και του μελετητή.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο διότι ενώνει παραλιακά τις δυο Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας και το όποιο το θέλει η τοπική κοινωνία. Το έργο αυτό συνδέει τις ανθρώπινες κοινότητες και ταυτόχρονα δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας και της άρσης της οδικής απομόνωσης. Με τη μελέτη αυτή αναπροσαρμόζουμε τον σχεδιασμό του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται περιβαλλοντικά προβλήματα με τις ζώνες Natura, που υπήρχαν στην προηγούμενη μελέτη. Εμείς ως αιρετή Περιφέρεια επιθυμούμε να είναι ένα έργο χρήσιμο, που θα σέβεται το φυσικό τοπίο και το περιβάλλον. Οι γεωτεχνικές μελέτες είναι προαπαιτούμενες ούτος ώστε να ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να το χρηματοδοτήσουμε στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης».

Η συμβατική αμοιβή της υπογραφείσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 72.266,82 € (με Φ.Π.Α. 23%) και αφορά την εκτέλεση μέρους των γεωτεχνικών ερευνών που απαιτείται να πραγματοποιηθούν από την Χ.Θ. 10+800 έως την Χ.Θ. 14+033 του οδικού τμήματος ‘’Ρακοπόταμος – Διασταύρωση προς Καμάρι’’ (συνολικού μήκους 14 km περίπου). Τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εκπονηθεί στη συνέχεια η αντίστοιχη γεωτεχνική μελέτη που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της μελέτης οδοποιΐας του παραλιακού άξονα Θεσσαλίας που θα συνδέσει τις Π.Ε. Λάρισας και Μαγνησίας και έχει ανατεθεί με άλλη σύμβαση. Αναλυτικότερα, αντικείμενο της υπόψη σύμβασης, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, αποτελούν:

– Η εκτέλεση επτά (7) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (με κωδικούς ΒΗ43 – ΒΗ49 και συνολικό βάθος 155 m), προκειμένου να διατρηθεί το γεωλογικό υπόβαθρο της ζώνης χάραξης του οδικού τμήματος σε βάθος τέτοιο, ώστε να διερευνηθεί γεωτεχνικά η ζώνη υπεδάφους που πρόκειται να επηρεασθεί από τα φορτία που πρόκειται να δεχθεί ο άξονας ή από την κατασκευή των διαφόρων τεχνικών έργων που προβλέπονται. Από τις προαναφερθείσες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, οι τέσσερις (4) θα εκτελεσθούν στα σημεία θεμελίωσης των βάθρων της νέας γέφυρας Ρακοποτάμου (συνολικού μήκους 95 m) και οι υπόλοιπες τρεις (3) θα εκτελεσθούν σε σημεία όπου προβλέπεται η ύπαρξη ορυγμάτων, επιχωμάτων (οπλισμένων ή μη) ή και τοίχων αντιστήριξης των επιχωμάτων.

– Η πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών σε κατάλληλα επιλεγμένα δείγματα που θα προκύψουν από τις γεωτεχνικές έρευνες (δοκιμές κατάταξης, δοκιμές αντοχής και συμπιεστότητας για τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους με σκοπό τον καθορισμό των γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού, κ.ά.).

Η μελέτη ανατέθηκε με ανοιχτό διαγωνισμό κατά τη διαδικασία του άρθρου 8 “συμφωνίες πλαίσιο” του Ν. 3316/2005 με την αρ.4858/96127/27-11-2008 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η χρηματοδότηση της μελέτης είναι από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 006/3 με Κ.Α. 2007ΕΠ00630131 και ο συνολικός χρόνος περαίωσης της μελέτης ορίζεται στους τρεις (3) μήνες.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης παρευρέθηκαν ακόμη ο γεν. δ/ντης της Περιφέρειας κ. Κώστας Μέγας, ο δ/ντης Τεχνικών Έργων κ. Στάμος Διαμαντάς, η προϊσταμένη κα Σταυρούλα Καρρά, το στέλεχος της Δ.Τ.Ε. Κώστας Μουσμούλης, το στέλεχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα Αγγελική Βενέτη, ο νόμιμος εκπρόσωπος της μελετητικής εταιρείας «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.» κ. Νικόλαος Νάσκος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει