Προχωρούν οι διαδικασίες για την Πολεοδομική Μελέτη του Μαράθου

Το θέμα εξέτασης των ενστάσεων και γενικότερα όλων των διαδικασιών που αφορούν την Πολεοδομική Μελέτη Μαράθου, της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αγχιάλου, θα εξεταστεί μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ερχόμενη Τρίτη 12.2.2013. Η Πολεοδομική Μελέτη του Μάραθου είναι μία από τις μελέτες οι οποίες βρίσκονταν «ξεχασμένες» επί σειρά ετών στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, γεγονός που προκάλεσε τεράστια ταλαιπωρία σε δεκάδες ιδιοκτήτες και παράλληλα «φρέναρε» τον οποιοδήποτε πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής. Η εξέλιξή τους ξεμπλόκαρε έπειτα από επίμονες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Όσον αφορά τη μελέτη του Μαράθου, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, η εκπόνησή της ανατέθηκε στις 7.11.1995 με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. Από τις 4-12-1995, που υπογράφηκε η σχετική σύμβαση και μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και παραδοθεί στην Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ/σεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΧΩΔΕ) η Α’ φάση (προμελέτη) και η Β’ φάση (οριστική μελέτη). Η Α’ φάση της Πολ/κης Μελέτης παραδόθηκε στις 31-5-96, ενώ η Β’ φάση αυτής στις 15-3-98, οπότε και απεστάλη στο πρώην Δήμο Νέας Αγχιάλου, για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Ο Δήμος ανάρτησε το σχέδιο την 18-11-98 και αφού τήρησε την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία, επέστρεψε τον φάκελο στη Δ/νση Πολ/κου Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Κατόπιν το Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π. εξέτασε την Πολ/κη Μελέτη του οικισμού Μαράθου και τις εμπρόθεσμες ενστάσεις και γνωμοδότησε το 1999 με σχετική του πράξη, η οποία και απεστάλη στη Δ/νση Πολ/κου Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία και έδωσε τις ανάλογες κατευθύνσεις, προκειμένου να ξεκινήσει η Γ’ φάση της Πολ/κής Μελέτης. Οι μελετητές προσκόμισαν, με αίτησή τους στις 1.10.1999, το τροποποιημένο ρυμοτομικό σχέδιο, προκειμένου να προχωρήσουν στην τελική μορφή του σχεδίου και τη σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής του. Όμως με την υπ’αρ.83/2001 Απόφαση ΣτΕ ακυρώθηκε ο καθορισμός των γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας του οικισμού , οι οποίες επανακαθορίστηκαν με Απόφ. Γ.Γ. Περιφ. Θεσσαλίας το 2004.

Αφού μεσολάβησε μεγάλο διάστημα λόγω των παραπάνω εξελίξεων στις 21.10.2010 υποβλήθηκε από τους μελετητές, αναμορφωμένος φάκελος της Πολ/κης Μελέτης, σύμφωνα με τις προφορικές συνεννοήσεις, που είχε κάνει η Δ/νση Πολ/κου Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Τελικά και ενώ η νέα αναμορφωμένη μελέτη βρισκόταν στα συρτάρια του ΥΠΕΚΑ επί δύο και πλέον έτη, μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις, επιστολές της δημοτικής αρχής και σχετικές συναντήσεις στο ΥΠΕΚΑ του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολεοδομίας κ. Μόσχου, ο φάκελος απεστάλη στις 25.6.2012 στο Δήμο Βόλου προκειμένου να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, δημοσιοποίησης και ανάρτησης αυτής.

Με την υπ’αρ.3620/13-9-2012 πρόσκληση ανακοινώθηκε η ανάρτηση της Β’ φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού του Μαράθου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου. Για να δοθεί παραπάνω χρόνος για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων η ανάρτηση διήρκησε 30 ημέρες (έναντι των 15 ημερών που ορίζεται εκ του νόμου), από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στις εφημερίδες (δηλαδή από τις 20-9-2012). Στο διάστημα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προσήλθαν στα γραφεία της υπηρεσίας, στο κτίριο Σπίρερ, και έλαβαν γνώση επί της προτεινόμενης αυτής Πολεοδομικής Μελέτης. Επίσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, με εκπροσώπους συλλόγων και τοπικών φορέων. Παράλληλα είχε δοθεί η δυνατότητα κατάθεσης ενστάσεων από όποιον, εκ των πολιτών επιθυμούσε να εκφράσει τις αντιρρήσεις-προτάσεις του. Στην Υπηρεσία κατατέθηκαν 50 ενστάσεις.

Η συνολική έκταση της Πολεοδομικής Μελέτης είναι 375 στρέμματα, εκ των οποίων έκταση 210 στρεμμάτων καταλαμβάνει η περιοχή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.66847/7-10-1974 Αποφ. Νομάρχη). Η περιοχή εντός των ορίων του οικισμού (χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο) είναι 140 στρέμματα, ενώ η περιοχή επέκτασης (και ένταξης στο σχέδιο πόλης) είναι 25 στρέμματα.

Έκτοτε και μεσολαβούντος μεγάλου χρονικού διαστήματος, η πραγματική κατάσταση στον οικισμό έχει μεταβληθεί σημαντικά. Νέες οικοδομές (νομίμως υφιστάμενες) έχουν χτιστεί, καθορίστηκαν οι γραμμές αιγιαλού-παραλίας και επανακαθορίστηκαν, τοπικά, σε κάποιες θέσεις, έγιναν μόνιμες οριοθετήσεις των ρεμάτων, αλλά και κάποιες τροποποιήσεις του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης. Μερικά από τα παραπάνω ενσωματώθηκαν στην πρόταση πολεοδόμησης από τους μελετητές, άλλα όμως δεν έχουν αποτυπωθεί με αποτέλεσμα να έρχονται σε αντίφαση με τον πολεοδομικό σχεδιασμό (είτε σε χαρακτηρισμό Κ.Χ., είτε σε μεταβολή του πλάτους ή της θέσης των δρόμων).

Σύμφωνα με την υποβληθείσα, στις 9-10-2012, έκθεση ελέγχου επάρκειας των προτεινόμενων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής μελέτης, οι μελετητές αναλύουν τα στοιχεία, πληθυσμιακά και άλλα, που υπολογίστηκαν, καθώς τα πολεοδομικά πρότυπα που εφαρμόστηκαν, ώστε να γίνει η κατανομή των χρήσεων γης στον οικισμό του Μαράθου. Η άποψη των μελετητών, όπως εκφράζεται στην έκθεση αυτή και παρουσιάζεται στον πίνακα που εμπεριέχεται, είναι ότι το ποσοστό των προτεινόμενων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων υπολογίστηκε σε 36% και υπερκαλύπτει τις αντίστοιχες ανάγκες του οικισμού, αφού το απαιτούμενο ποσοστό, για οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκους προβλέπεται σε 20%.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, «από την επισκόπηση του διαγράμματος της πρότασης προκύπτει ότι οι προτεινόμενοι Κ.Χ. αναπτύσσονται μόνο περιφερειακά του «παλιού» σχεδίου πόλης, στο εντός των ορίων τμήμα του οικισμού. Αυτό έχει σαν συνέπεια να παρουσιάζεται αντικειμενική έλλειψη τέτοιων χώρων στο τμήμα, με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης (κεντρικό τμήμα του οικισμού). Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η διαπίστωση αυτή αποτελεί παρατήρηση και πρόταση του σωματείου «ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΟΥ». Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος προτείνεται η δημιουργία Κ.Χ. στο Ο.Τ.34 (οικόπεδο με κ.α.211325), καθώς και στο Ο.Τ.79 (οικόπεδο με κ.α.211024)».

Σε άλλο σημείο η εισήγηση αναφέρει ότι «τα επιτρεπόμενα ύψη θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν, δηλαδή στο ισχύον σχέδιο πόλης το ύψος να διατηρηθεί στα 8,0 μ. και εντός του υπόλοιπου τμήματος του οικισμού το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος να είναι 7,5 μ. Και στις δύο περιοχές να επιβάλλεται στέγη 1,50 μ……Για το παραθαλάσσιο μέτωπο προτείνεται οι ρυμοτομικές γραμμές των παραλιακών οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.) να ταυτιστούν με τη εγκεκριμένη γραμμή παραλίας, ώστε να αποφευχθούν, κατά το δυνατόν, οι ρυμοτομήσεις υφιστάμενων κτισμάτων, αλλά και να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης εκτάσεις, που θα αυξήσουν τους παραλιακούς κοινόχρηστους χώρους του οικισμού».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει