Πρωτοβουλία αξιοποιήσης του επιστημονικού δυναμικού και των αποτελεσμάτων της έρευνας στο ΠΘ

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναλαμβάνει, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ), μια νέα πρωτοβουλία ενθάρρυνσης και αξιοποίησης του νέου επιστημονικού δυναμικού και των αποτελεσμάτων της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στην ευρύτερη περιφέρεια.

Η πρωτοβουλία αφορά την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και απευθύνεται σε φοιτητές, νέους αποφοίτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτορικούς φοιτητές και ερευνητές που θέλουν να διερευνήσουν την αξιοποίηση κάποιας επιχειρηματικής ιδέας ή αποτελέσματος έρευνας, μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα αφορά την δωρεάν παροχή υπηρεσιών που οι νέοι επιχειρηματίες έχουν ανάγκη στα πρώτα τους βήματα ώστε να διερευνήσουν και να προετοιμάσουν καλύτερα την πρότασή τους. Αρωγός στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι μια ολοκληρωμένη σειρά δράσεων που επιδιώκουν:

  • την ενθάρρυνση νέων επιστημόνων και την εξοικείωσή τους με την επιχειρηματικότητα και την έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου,

  • την αξιολόγηση της οικονομικής εφικτότητας και τεχνολογικής αρτιότητας μιας επιχειρηματικής ιδέας, πριν από την τυπική σύσταση μιας επιχείρησης,

  • τη δημιουργία παιδείας επιχειρηματικότητας στο εθνικό επιστημονικό δυναμικό,

  • τη δικτύωση και σύνδεση της παραγωγής γνώσης με την παραγωγή πλούτου και

  • την επιχειρηματική αξιοποίηση της καινοτομίας

Ενδεικτικά, θα παρέχεται δωρεάν, σε όσους επιλεγούν:

  • φιλοξενία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο

  • καθοδήγηση και παρακολούθηση της εξέλιξής τους από έμπειρους επιχειρηματίες (μέντορες),

  • επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης (management), ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, marketing, πωλήσεων, κλπ.

  • υποστήριξη σε θέματα έρευνας αγοράς, στρατηγικής marketing και πωλήσεων, οικονομικής ανάλυσης, κατοχύρωσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, Copyright), ανάπτυξης πρωτοτύπου, κ.α.

Η πρωτοβουλία θα καλύψει περιορισμένο αριθμό υποψηφίων επιχειρήσεων και όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, θα πρέπει να υποβάλλουν την πρότασή τους στη διεύθυνση sev4enterprise.org.gr. Η καταληκτική ημερομηνία της πρώτης φάσης υποβολής προτάσεων είναι 15 Φεβρουαρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες και αρωγή στην προετοιμασία των προτάσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν στη ΜOΚΕ (τηλέφωνα επικοινωνίας: 24210-74728, 74470 ή στο email: [email protected])

Μπορεί επίσης να σας αρέσει