Πρόγραμμα «Προστασία ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»: Ανάρτηση καταστάσεων Πληρωμών/Απορριπτομένων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους δικαιούχους του Προγράμματος «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» είτε για την 2ετή παράταση είτε για την νέα πενταετία ότι από την Πέμπτη 22/08/2014 βρίσκονται αναρτημένες οι καταστάσεις Πληρωμών και Απορριπτομένων/Δεσμευμένων στους πίνακες ανακοινώσεων της Υπηρεσίας στο Διοικητήριο, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας Αλμυρού και Βελεστίνου

Οι δικαιούχοι πρέπει να προσέλθουν στις ανωτέρω Υπηρεσίες κατά τις εργάσιμες ώρες 08:00 – 15:00 για να ενημερωθούν σχετικά και να υποβάλλουν ενδεχομένως ενστάσεις, όσοι από αυτούς έχουν πρόστιμα από αναφερόμενες στις καταστάσεις ελλείψεις ή παραλείψεις.

Επισημαίνεται ότι η περίοδος υποβολής των ενστάσεων και πρωτοκόλλησης αυτών ορίζεται αποκλειστικά εντός του πενθημέρου από την Πέμπτη 22/08/2014 έως και την Πέμπτη 28/08/2014.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει