Πρόταση τροπολογίας για τη στήριξη των μικρο-ομολογιούχων που υπέστησαν απώλειες από το PSI του 2012

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας Πάρι Μουτσινά, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Πρόταση τροπολογίας για τη στήριξη των μικρο-ομολογιούχων που υπέστησαν απώλειες από το PSI του 2012 κατέθεσαν ο Πάρις Μουτσινάς και άλλοι 13 βουλευτές – μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών.

Η πρόταση τροπολογίας κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η συζήτηση του οποίου ξεκινάει στην Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το κείμενο της τροπολογίας:

«Με το κούρεμα των ομολόγων, που συντελέσθη με το PSI του Μαρτίου 2012, ζημιώθηκε κυρίως η ελληνική οικονομία και κοινωνία, καθώς αυτοί που υπέστησαν τις συνέπειες του κουρέματος ήταν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ελληνικές τράπεζες – που ανακεφαλαιοποιήθηκαν από το Ελληνικό Κράτος – ενώ την ίδια στιγμή, τράπεζες του εξωτερικού, που τον Μάιο του 2010 κατείχαν μεγάλο αριθμό ομολόγων, τα πούλησαν είτε στην ΕΚΤ, είτε στη δευτερογενή αγορά ομολόγων.

Ένα μικρό ποσοστό στο σύνολο των ομολόγων που κουρεύτηκαν, αλλά με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, αφορούσε το σύνολο των μικρο-ομολογιούχων, 15000 περίπου, που είχαν επιλέξει να επενδύσουν τις αποταμιεύσεις τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημόσιου – βοηθώντας τη στιγμή της αγοράς, με τον τρόπο αυτό, την χώρα τους – και που βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν απώλειες 53,5% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που είχαν στην κατοχή τους.

Οι άνθρωποι αυτοί «τιμωρήθηκαν» για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο ελληνικό κράτος με τον εκμηδενισμό ουσιαστικά της επένδυσής τους, καθώς τα κουρεμένα ομόλογα έχουν ημερομηνία ωρίμανσης από το 2023 έως το 2043, μεταθέτοντας έτσι κι αυτά τα μειωμένα κέρδη στην επόμενη γενιά.»

Οι υπογράφοντες Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές, αναγνωρίζοντας την αδικία που έχει υποστεί η συγκεκριμένη ομάδα, προτείνουν την εν λόγω τροπολογία, με σκοπό την αποζημίωση των κατόχων ομολόγων σε βάθος δεκαετίας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το Δημόσιο Συμφέρον και αποκλείοντας τους κερδοσκόπους που αγόρασαν ομόλογα στην δευτερογενή αγορά μετά την είσοδο της χώρας στον μηχανισμό στήριξης τον Μάιο 2010.

Προσθήκη-Τροπολογία σχετικά με την ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς κατέθεσαν ο Πάρις Μουτσινάς και άλλοι 14 Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές, με την οποία προτείνονται τροποποιήσεις και προσθήκη διατάξεων στην υπ’αριθμ. 1955/112/3.11.2014 Προσθήκη-Τροπολογία με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για την ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων».

Διότι αν η τροπολογία της Κυβέρνησης παραμείνει ως έχει και δεν γίνουν δεκτές οι ουσιαστικές βελτιώσεις που προτείνονται με την παρούσα Προσθήκη-Τροπολογία, είναι σαφές ότι μόνο ένα ελάχιστο μέρος των 160.000 μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών θα υπαχθούν τελικώς στη ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, η Προσθήκη-Τροπολογία αφορά στα εξής θέματα:

Α. Την απαλοιφή του αόριστου όρου «βιώσιμων» όσον αφορά στις μικρές επιχειρήσεις, ο οποίος αφήνει ανοιχτή την πόρτα για αυθαιρεσίες στις Τράπεζες αλλά και για ρουσφετολογικές παρεμβάσεις.

Β. Την αντιμετώπιση της δυσμένειας που δημιουργεί στις επιχειρήσεις ο υπολογισμός με τις προ κρίσης αντικειμενικές αξίες, με την αντικατάσταση του όρου της προτεινόμενης διάταξης που ορίζει πως το συνολικό ποσό που θα παραμείνει για αποπληρωμή μέσω της ρύθμισης θα πρέπει «να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη» από τον όρο «να μην υπερβαίνει το 50% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη».
Διότι, η «καθαρή θέση» κάθε επιχείρησης θα προκύψει, σύμφωνα με την Τροπολογία, από την συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και των μετόχων, μείον τις υποχρεώσεις. Για τον υπολογισμό των ακινήτων, παραδείγματος χάριν, θα γίνει ο υπολογισμός τους με βάση τις υπάρχουσες αντικειμενικές αξίες. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι οι πραγματικές αξίες βρίσκονται κάτω του 50% των σημερινών αντικειμενικών αξιών. Με τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης που προβλέπεται από την εισηγούμενη διάταξη, θα προκύψει πλασματική «καθαρή θέση», επί της οποίας μπορεί να υπολογιστεί το «έως το 75%» της καθαρής περιουσιακής θέσης της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να μηδενισθούν οι προσδοκίες της επιχείρησης για σοβαρές διαγραφές υποχρεώσεων.

Γ. Την πρόβλεψη διάταξης για την οριστική διαγραφή των ποσών που έχουν προκύψει από ανατοκισμούς, ώστε στη συζήτηση με τις Τράπεζες να παραμείνει προς ρύθμιση μόνο το κεφάλαιο και οι προβλεπόμενοι τόκοι.

Δ. Την πρόβλεψη έκτακτου μηχανισμού δευτεροβάθμιας κρίσης, που θα συγκροτείται σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, έτσι ώστε η εφαρμογή του νόμου να γίνει με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό τρόπο. Συγκεκριμένα, προτείνεται η συγκρότηση τριμελούς Συμβουλίου, στο οποίο θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφυγή η επιχείρηση που δεν έγινε δεκτή να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου.
Στο Συμβούλιο αυτό θα μετέχουν:
1. Ένας Εφέτης, ο οποίος θα προεδρεύει του Συμβουλίου
2. Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, της έδρας της Περιφέρειας
3. Ένας εκπρόσωπος των Τραπεζών, που ορίζεται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Ε. Την πρόβλεψη διάταξης για τις επιχειρήσεις που θα ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους με τις τράπεζες, που θα αναστέλλει για δύο χρόνια όλα τα δυσμενή στοιχεία, που τηρούνται στον «Τειρεσία» και στις Τράπεζες. Μετά την πάροδο των δύο ετών και αφού δεν έχει προκύψει νέο δυσμενές στοιχείο, αυτά θα διαγράφονται οριστικά. Επίσης, ταυτόχρονα με την αναστολή των δύο ετών για τα δυσμενή στοιχεία, παρέχεται στις επιχειρήσεις αυτές πλήρη πρόσβαση στα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει