Πρoσφέρει δυνατότητα προσφυγής κατά αποφάσεων Facebook και Twitter!Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Με σημερινή του απάντηση προς τρεις ευρωβουλευτές (Ιωάννης Λαγός, Jean-Lin Lacapelle και Ivan Vilibor Sinčic), ο Επίτροπος Μπρετόν αποκαλύπτει ότι η Κομισιόν έχει ήδη καταθέσει πρόταση για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), με βάση την οποία οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα έχουν δικαίωμα να προσφεύγουν κατά των αποφάσεων του Facebook και Twitter!

Όπως διευκρινίζει ο Επίτροπος, με την προτεινόμενη DSA δίνεται στους χρήστες δυνατότητα προσφυγής κατά αποφάσεων που λαμβάνουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες για την αφαίρεση του περιεχομένου τους, ακόμη και όταν οι αποφάσεις αυτές βασίζονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των πλατφορμών.

Οι χρήστες θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία απευθείας στην πλατφόρμα, να επιλέξουν εξωδικαστικό όργανο επίλυσης διαφορών ή να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια, τονίζει ο Επίτροπος.

Στις ερωτήσεις τους οι τρεις ευρωβουλευτές ειχαν επισημάνει, μεταξύ άλλων:

– Οι νομικές αρχές και όχι οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να αποφασίζουν για τυχόν αναγκαίους περιορισμούς σε ό,τι αφορά την ελεύθερη έκφραση.

-Η ανησυχία της Ευρώπης για τη δύναμη που έχουν οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, να διαμορφώνουν τον δημόσιο λόγο είναι έκδηλη και ο κίνδυνος εγκαθίδρυσης μιας ψηφιακής δικτατορίας μέσω της σκληρής λογοκρισίας πιο υπαρκτός από ποτέ.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου:

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6.4.2021)

Όλοι μας είδαμε τα γεγονότα που συνέβησαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2021, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας που έχει το επιγραμμικό περιβάλλον για τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες λαμβάνουν και μεταδίδουν πληροφορίες.

Η Επιτροπή ενέκρινε, τον Δεκέμβριο του 2020, πρόταση σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), που θεσπίζει σαφείς εναρμονισμένους κανόνες όσον αφορά ειδικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τις επιγραμμικές πλατφόρμες, οι οποίοι καταδεικνύουν επίσης τον ρόλο τους στη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου.

Η προτεινόμενη DSA αποσαφηνίζει τις ευθύνες και ισχυροποιεί τη λογοδοσία των υπηρεσιών διαμεσολάβησης περιεχομένου, όπως οι ενισχυμένες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες.

Αναγνωρίζοντας ότι θα πρέπει κατ’ αρχήν να τηρείται η ελευθερία των επιγραμμικών πλατφορμών να συνάπτουν συμβάσεις, η προτεινόμενη DSA καθορίζει ορισμένους κανόνες που διασφαλίζουν ότι οι πλατφόρμες είναι διαφανείς όσον αφορά τις πολιτικές τους για τον έλεγχο του περιεχομένου και ότι τις εφαρμόζουν με επιμέλεια, αντικειμενικότητα και αναλογικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών, όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η προτεινόμενη DSA δίνει στους χρήστες πρόσθετες δυνατότητες προσφυγής κατά αποφάσεων που λαμβάνουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες για την αφαίρεση του περιεχομένου τους, ακόμη και όταν οι αποφάσεις αυτές βασίζονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των πλατφορμών.

Οι χρήστες θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία απευθείας στην πλατφόρμα, να επιλέξουν εξωδικαστικό όργανο επίλυσης διαφορών ή να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια.

Ένα πλαίσιο διακυβέρνησης σε ενωσιακό επίπεδο θα εξασφαλίσει την κατάλληλη εποπτεία των νέων κανόνων. Αναγνωρίζοντας ότι η δημοκρατία μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο σε κλίμα όπου διαφυλάσσονται η ελευθερία της πληροφόρησης και η ελευθερία της έκφρασης, η Επιτροπή ενέκρινε το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία εξαγγέλλοντας πρόσθετες πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της πολυφωνίας και του δημοκρατικού διαλόγου στην Ευρώπη.Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει