“Πόλεμος” στη ναυπηγοεπισκευαστική

Ρεπορτάζ: Σωτήρης Σκουλούδης

Μεγάλα προβλήματα και έντονες αντιδράσεις προκαλούν στην εγχώρια ναυτιλιακή και ναυπηγική αγορά ορισμένες διατάξεις της νέας λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, και πιο συγκεκριμένα ορισμένες πρωτοβουλίες για εκμετάλλευση του μεγάλου λιμανιού της χώρας από τον κύριο μέτοχο του, την Cosco.

Συγκεκριμένα η εκτός πρόβλεψης και συμβάσεων επιθυμία της κινέζικης εταιρείας να αποκτήσει τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος και να τη μετατρέψει σε ναυπηγεία, με τους δικούς της συγκεκριμένους όρους, προσκρούει όχι μόνο στην ελληνική νομοθεσία, αλλά και στην αγωνία για επιβίωση για εκατοντάδες ελληνικές εταιρείες του κλάδου που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Ήδη, η Ένωση Μηχανουργών, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Ναυπηγικής Βιομηχανίας, ο Σύνδεσμος Μικρών Ναυπηγείων αλλά και η Ένωση Εφοπλιστών Μικρών Αποστάσεων, βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Ανάπτυξης προκειμένου να εκθέσουν τις θέσεις τους και να αποτρέψουν «τη συρρίκνωση των κλάδων τους», όπως αυτή προοιωνίζεται εξαιτίας των εξελίξεων στο μεγάλο λιμάνι.

Το θέμα προκύπτει εξαιτίας της «επέκτασης της Cosco σε πεδία εκτός της δικαιοδοσίας της και πέραν των όσων προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης από τον ΟΛΠ», όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς στο zougla.gr, και συγκεκριμένα στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Τι συμβαίνει

Οι Κινέζοι επενδυτές θέλουν να μετατρέψουν τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη σε ναυπηγεία, στα οποία θα ορίζουν οι ίδιοι ποιες συγκεκριμένα εταιρείες θα λειτουργούν εκεί. Μάλιστα στα σκαριά βρίσκεται και η δημιουργία ενός μητρώου που θα περιλαμβάνει 10 εταιρείες από κάθε έναν από τους 12 κλάδους, δηλαδή συνολικά 120 εταιρείες, που μόνο αυτές ουσιαστικά θα έχουν πρόσβαση στους «πελάτες» των ναυπηγείων. Οι εταιρείες όμως που δραστηριοποιούνται σήμερα ξεπερνούν τις 450, όπερ σημαίνει, όπως αναφέρουν στο zougla.gr παράγοντες της αγοράς, ότι τα 2/3 των εταιρειών που δεν θα επιλεγούν, απειλούνται άμεσα με λουκέτο, καθώς φυσικά αν σταματήσουν να λειτουργούν στον Πειραιά, πολύ απλά δεν έχουν και που αλλού να πάνε…

Η επιστολή των φορέων που διαμαρτύρονται προς τον ΟΛΠ:

Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Cosco προσκρούει όμως και στην ελληνική νομοθεσία. Στην Αττική απαγόρευονται οι λειτουργίες «υψηλής όχλησης». Τα ναυπηγεία, αντίθετα με τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, εμπίπτουν στην συγκεκριμένη κατηγορία εργασιών, και έτσι ουσιαστικά δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα ναυπηγείο στην Αττική. Ακριβώς αυτός ο παράγοντας για την περιοχή εξετάζεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου προσέφυγε η Cosco, προκειμένου να καταφέρει να περάσει αυτόν τον σκόπελο. Η απόφαση δεν αναμένεται πριν από τον Νοέμβριο. 

Η ΙΑ είναι η επίμαχη περιοχή

Η επιστολή των φορέων προς το Υπουργείο Ανάπτυξης:

προς Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αγαπητοί κύριοι,

σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε την 12η Αυγούστου στο Υπουργείο, παρακαλώ όπως βρείτε κάτωθι της παρατηρήσεις μας επί θεμάτων νομιμότητας σχετιζόμενα με την ΟΛΠ Α.Ε..

Αρχικό και κύριο θέμα αντιπαράθεσης της ΟΛΠ Α.Ε. και των φορέων μας αποτελεί η προσπάθεια της ΟΛΠ Α.Ε. να εμπλακεί σε διαδικασίες ναυπηγοεπισκευής.

Την 21η Ιουνίου 2019 η ΟΛΠ Α.Ε. ανήρτησε στην ιστοσελίδα της, στον τομέα των διαγωνισμών το φάκελο με τίτλο “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ενός Μητρώου Εγκεκριμένων Εργολάβων, για την παροχή εργασιών και υπηρεσιών επισκευής πλοίων.” (το κείμενο της πρόσκλησης επισυνάπτεται).

Εντός της πρόσκλησης αυτής γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στις προθέσεις της ΟΛΠ Α.Ε. να ασχοληθεί με διαδικασίες ναυπηγοεπισκευής, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με όσα έχει δεσμευτεί στη σύμβαση παραχώρησης 4404/2016.

Η λύση σε αυτήν την πράξη είναι

Τήρηση της σύμβασης παραχώρησης 4404/2016.

Αναίρεση της προκήρυξηςκαι ελεύθερη πρόσβαση στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και τήρηση του μητρώου του ν.3551/2007

Προς διευκόλυνσης σας ακολούθως αποσπάσματα από την σύμβαση παραχώρησης 4404/2016 και του ν.3551/2007.

Σύμφωνα με το ν. 3551/2007:

“Οι επιχειρήσεις ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων εγγράφονται σε Ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α`). Η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο γίνεται, κατ` επιλογή των επιχειρήσεων, από τις υπηρεσίες του προηγούμενου εδαφίου, στα διοικητικά όρια των οποίων, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την καταστατική τους έδρα ή ασκούν τη δραστηριότητα τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005.”

“Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εξετάζουν τις αιτήσεις….”

“Η 3η Κλαδική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρεί Γενικό Μητρώο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει τις εγγραφές όλων των Ειδικών Μητρώων…”

Σύμφωνα με το ν. 4404/2016:

Α. Όρος 4.4:

“β) ο ΟΛΠ θα ασκεί το Δικαίωμα με την ιδιότητα του ολοκληρωμένου φορέα διαχείρισης λιμένα και θα τηρεί και θα συμμορφώνεται με όλα τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που βαρύνουν την ιδιότητα αυτή ή συνδέονται με αυτήν, όπως προβλέπεται ή καθορίζεται κατά καιρούς σύμφωνα με τους νόμους που έχουν γενική εφαρμογή στους λιμένες στην Ελληνική Δημοκρατία,”

“δ) το Δικαίωμα δεν περιλαμβάνει κανένα δικαίωμα εκμετάλλευσης του Χώρου του Λιμένα για σκοπούς ή με μέσα που δεν συνιστούν σχετική με τον λιμένα δραστηριότητα, όπως (ενδεικτικά) την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, που δεν έχουν σχέση με λιμένες, βιομηχανική ή εμπορική αξιοποίηση, αξιοποίηση για δραστηριότητες πολιτισμού ή γενικού τουρισμού (Λοιπές Χρήσεις),….”

Β. Όρος 9.1:

“Ο ΟΛΠ αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, λόγω του της θεμελιώδους νομικής φύσης της Ζώνης Λιμένα ως κοινόχρηστου δημόσιου πράγματος, θα πρέπει καθ` όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης:

 (β) να παρέχει στους χρήστες του λιμένα πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές, τις ανωδομές και υπηρεσίες του Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με τις αρχές της ισότιμης πρόσβασης, της αντικειμενικότητας και της μη διάκρισης.”

Γ. Όρος 11.1:

“Εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, ο ΟΛΠ θα υπέχει με δικό του κίνδυνο και έξοδα υποχρέωση για την παροχή όλων των υπηρεσιών και των παρεπομένων υπηρεσιών που απαιτούνται:

(α) για τη λειτουργία:

(i) των Τερματικών Σταθμών Οχηματαγωγών (φεριμπότ).

(ii) των Τερματικών Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων.

(iii) των Τερματικών Σταθμών Αυτοκινήτων.

(iν) των Τερματικών Σταθμών Γενικού Φορτίου.

(ν) των Τερματικών Σταθμών Κρουαζιεροπλοίων.

(νi) των τερματικών σταθμών πετρελαίου και αερίου, οι οποίοι επί του παρόντος βρίσκονται στο άκρο του προβλήτα III του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Νέου Ικονίου που υπόκειται στην Υποπαραχώρηση ΣΕΠ, με την επιφύλαξη της μετεγκατάστασης αυτών σύμφωνα με την

Τροποποίηση ΣΕΠ 2014.”

“για την παροχή, παράδοση και εκμίσθωση επιπρόσθετων υποδομών και ναυπηγοεπισκευαστικών δυνατοτήτων (συμπεριλαμβανομένων πλωτών δεξαμενών για την τροφοδοσία σκαφών μεγέθους Post-Panamax ή μεγαλύτερων) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε σκάφη μιας χωρητικότητας, που επί του παρόντος δεν εξυπηρετείται, για επισκευαστικούς σκοπούς στον Λιμένα Πειραιά, σε περιοχές που επί του παρόντος δεν φιλοξενούν ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να οριστούν και να αναπτυχθούν μετά από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, σύμφωνα με το Άρθρο 6 και άλλως σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση (τα Νέα Ναυπηγεία).”

“για τη συντήρηση των υποδομών, τον δεξαμενισμό και την εκμίσθωση πλωτών δεξαμενών και για παρεπόμενες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες, ώστε να μπορούν και τρίτοι να επωφελούνται από την υποδομή και τη λειτουργία των ενεργών Ναυπηγείων κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, σε κάθε περίπτωση, κατά τρόπο που θα πληροί ή θα υπερβαίνει τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών, εκτός εάν και στο βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες και παρεπόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται από Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης ή άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία.”

Δ. Όρος 11.2:

“ Οι Παρεπόμενες Υπηρεσίες για τις οποίες υπέχει υποχρέωση ο ΟΛΠ περιλαμβάνουν,

ειδικότερα:

 τον χειρισμό και την αποθήκευση φορτίων.

τη ρυμούλκηση.

τον ελλιμενισμό – απόπλου.

τη διάθεση λυμάτων.

όλες τις υπηρεσίες και εργασίες που αφορούν σε λιμενικές εγκαταστάσεις σχετικές με την ασφάλεια και προστασία σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, στην αναθεωρημένη του έκδοση (ISPSCode), όπως επίσης και σε κάθε σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, του Κανονισμού 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων και του Π.Δ. 56/2004 (ΦΕΚ Α’ 47), όπως κάθε φορά ισχύουν.

τις υπηρεσίες σε επιβάτες.

τις υπηρεσίες δημόσιας στάθμευσης.

την καταπολέμηση εντόμων και παρασίτων.

τις παροχές κοινής ωφελείας (νερό, επικοινωνίες, ηλεκτρισμός).

την υποδοχή απορριμμάτων που προέρχονται από τα σκάφη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της υποδοχής ιλύος και αποβλήτων πετρελαίου, της απόρριψης λυμάτων και της απομάκρυνσης απορριμμάτων, όπως επίσης και της υποδοχής και διαχείρισης των καταλοίπων φορτίου.

την υποδοχή απορριμμάτων λιμένα, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης απορριμμάτων, του καθαρισμού και της μεταφοράς για την απόρριψη σε ειδικές δημόσιες τοποθεσίες επεξεργασίας / εναπόθεσης απορριμμάτων εκτός των Στοιχείων Παραχώρησης.

τις Λοιπές Χρήσεις με την επιφύλαξη του Αρθρου 4.4,

και, στην έκταση που αρμόζει, πρέπει να είναι επαρκείς, ώστε να εναρμονίζονται με τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών, τους Ισχύοντες Νόμους, τους Ρυθμιστικούς Κανόνες και τους νόμους γενικής εφαρμογής.”

E. Όρος 11.3:

“Για όλες τις άλλες υπηρεσίες που θα πραγματοποιούνται συνήθως και θα παρέχονται σε

λιμένα (συμπεριλαμβανομένων ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών και δεξαμενισμού), ο ΟΛΠ

θα προάγει γενικώς τον ανταγωνισμό, επιτρέποντας την πρόσβαση στις απαιτούμενες υποδομές

και εγκαταστάσεις, παρέχοντας δίκαιες Υποπαραχωρήσεις χωρίς διακρίσεις σε εξωτερικούς

παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με το Αρθρο 12.3. Ειδικότερα, όσον αφορά στις

ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες που παρέχονται εντός του Λιμένα Πειραιά, ανά πάσα στιγμή

και με μόνη την επιφύλαξη των εύλογων περιορισμών λόγω ανεπάρκειας χερσαίων εκτάσεων ή

παραθαλάσσιου χώρου ή λόγω μέριμνας για την ασφάλεια του Λιμένα Πειραιά ή των λειτουργιώναυτού, ο ΟΛΠ:

θα τηρεί τους όρους των υφιστάμενων Υποπαραχωρήσεων για ναυπηγοεπισκευαστικέςυπηρεσίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος και σε περίπτωση λήξης τους θασυνάπτει νέες Υποπαραχωρήσεις με επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών.

θα εξασφαλίζει ότι οι πάροχοι ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών θα έχουν ανεμπόδιστηπρόσβαση στις απαραίτητες λιμενικές υποδομές και την ακτογραμμή του παραλιακού μετώπουτης Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος, ώστε να εκτελούν τις εργασίες τους. και

θα συνεχίζει να παρέχει επαρκή χώρο δεξαμενισμού και χερσαία έκταση με αμερόληπτητιμολογιακή μεταχείριση για βραχείας διάρκειας επισκευές σκαφών.”

Σύμφωνα με την 627/2016 απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού:

11Α. παράγραφος 62:“Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα, ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται η Μεσόγειος. Η ακριβής οριοθέτηση της γεωγραφικής αγοράς ωστόσο παρέλκει δεδομένου ότι δεν μεταβάλλονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της υπό κρίση συγκέντρωσης, ακόμα και υπό τη στενότερη θεώρησή της, αφού η εξαγοράζουσα δεν δραστηριοποιείται στην αγορά αυτή, καθώς, όπως δηλώνει, « O όμιλος COSCO δραστηριοποιείται στη ναυπηγοεπισκευή…στην Κίνα. Δεν δραστηριοποιείται… στην Ελληνική επικράτεια ούτε σε κάποια άλλη περιοχή της Μεσογείου ». Σημειωτέον ότι ούτε ο Όμιλος ChinaShipping δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά.”

11B. παράγραφος 102:“Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η COSCO ΗΚ και ο όμιλος ChinaShipping δεν δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά, καθώς, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο της γνωστοποίησης, . «Ο όμιλος COSCO δραστηριοποιείται στη ναυπηγοεπισκευή… στην Κίνα. Δεν δραστηριοποιείται… στην ελληνική επικράτεια ούτε σε κάποια άλλη περιοχή της Μεσογείου ».”

11Γ.– η Επιτροπή Ανταγωνισμού με βάση τα ανωτέρω καταλήγει –παράγραφος 117:“Σημειώνεται ότι ο όμιλος ChinaShipping δραστηριοποιείται στην περιοχή της Μεσογείου, μόνο στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δια θαλάσσης, γεγονός το οποίο λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς.”

καθώς και ότιπαράγραφος 262:“ Από πλευράς κανόνων ανταγωνισμού, εκείνο το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί είναι κατά πόσον η συγκέντρωση των επιχειρήσεων, δηλαδή, των οικονομικών δυνάμεων του συγκεκριμένου αγοραστή Ομίλου COSCO και της ΟΛΠ, είναι συμβατή με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά. Όπως έχει ήδη διαφανεί στις περισσότερες αγορές, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα συγκέντρωση, δεν εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα εξ επόψεως δικαίου ανταγωνισμού συνεπεία της υπό κρίση πράξης, δεδομένου ότι ο Όμιλος COSCO δεν έχει καθόλου παρουσία σε αυτές, δεν πρόκειται, δηλαδή, για .επηρεαζόμενες. αγορές και οι αγορές αυτές δεν αξιολογούνται περαιτέρω.

Έτσι, δεν αξιολογούνται περαιτέρω οι αγορές:

Παροχής υπηρεσιώνελλιμενισμού, διακίνησης και αποθήκευσης συμβατικών φορτίων εμπορικών πλοίων από και προςτον λιμένα

Ελλιμενισμού και διακίνησης επιβατών, οχημάτων και φορτίων επιβατικών πλοίωνκαι κρουαζιερόπλοιων από και προς τον λιμένα

Διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΣταθμούΔιακίνησης και Αποθήκευσης Οχημάτων.

Παροχής γενικών υπηρεσιών επισκευής καισυντήρησης πλοίων.”

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας – Εκμετάλλευσης Δεξαμενών της ΟΛΠ Α.Ε.:

Άρθρο 14 παράγραφος 7:“Το πλοίο, κατά την παραμονή του στη δεξαμενή, εκτελεί εργασίεςεπισκευής των υφάλων και λοιπές ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες με ιδιωτικά συνεργεία επιλογής του εκπρόσωπου του πλοίου, ο οποίος οφείλει στον Ο.Λ.Π. την καταβολή της ειδικής χρέωσης χρήσης της δεξαμενής. Στη χρέωση αυτή περιλαμβάνεται η αμοιβή του Ο.Λ.Π. για την είσοδο και χρήση της δεξαμενής από εργολήπτες και η αμοιβή για τις εργασίες καθαρισμού της δεξαμενής από τα απορρίμματα, που προέρχονται από τις ναυπηγοεπισκευαστικές επί του πλοίου εργασίες.”

Άρθρο 27 παράγραφος 2:“Οι ειδικές χρεώσεις χρήσης της δεξαμενής υπολογίζονται συνολικά σε ποσοστό 35% επί του ημερήσιου μισθώματος της δεξαμενής για κάθε ημέραπαραμονής του πλοίου σε αυτή και καταβάλλονται από τον υπόχρεο καταβολής των χρεώσεων Ο.Λ.Π. Α.Ε. για το πλοίο.”

Με βάση τα ως άνω και λοιπά πεδία των: ν. 2971/2016, ν. 3551/2007, ν. 4404/2016,της 627/2016 απόφασης ΕΠ.ΑΝ. (συμπεριλαμβανομένων των άρθρων του ν. 3959/2011), αποφάσεις ΔΕΚ, καταγγέλλουμε προς το Υπουργείο σας και ζητούμε ακολούθως:

Την άμεση ενημερωση της ΟΛΠ Α.Ε. σχετικά με την παράνομη στάση της να διατηρεί στην είσοδο της ΝΕΖ επιγραφή με τίτλο: “Ναυπηγείο ΟΛΠ” και την απομάκρυνση αυτής δια της νομίμου οδού, όπως αυτή θα εφαρμοζόταν για όποια ελληνική επιχείρηση συνειδητά παραπλανούσε την αγορά.

Τη δημόσια απαγόρευση, ρητά και απερίφραστα, από όλα τα συναρμόδια υπουργεία και αρχές, στην ΟΛΠ Α.Ε. να εμπλέκεται στις διαδικασίες ναυπηγοεπισκευής, πλην της οδού, η οποία αναγράφεται στην σύμβαση παραχώρησης του 2016 και είναι η παροχή υποδομών.

Τη δημόσια δέσμευση της ΟΛΠ Α.Ε. προς το Ελληνικό κράτος και τη δέσμευση του Ελληνικού κράτος προς την κοινωνία ότι ο χώρος της ΝΕΖ Περάματος θα αποτελεί ελεύθερη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης, ότι η ΟΛΠ Α.Ε. θα αποσύρει άμεσα κάθε διαδικασία που κινεί προς την κατεύθυνση κτήσεις πάσας μορφής άδειας ναυπηγείου και ναυπηγικών εργασιών στην περιοχή του Λιμένος Πειραιά, τόσο της ιδίας της εταιρείας όσο και λοιπών εταιρειών του μεγαλομετόχου της COSCOή και ChinaShipping, όπως είχαν δεσμευτεί στην ΕΠ.ΑΝ.

Την άμεση κινητοποίηση ή και αδειοδότηση αρμοδίων οργάνων για την εποπτεία της προόδου της επένδυσης, με πλήρη και μόνη εφαρμογή της Σύμβασης Παραχώρησης.

Τον άμεσο έλεγχο σχετικά με τις τιμολογιακές πολιτικές της ΟΛΠ Α.Ε. και τον εναρμονισμό με τον άμεσο ανταγωνισμό των αντίστοιχων παρόχων.

Με εκτίμηση,

,,,

Η θέση του ΟΛΠ

Το σχέδιο του ΟΛΠ προβλέπει τη συνεργασία με τοπικά συνεργεία, εταιρείες και προμηθευτές επισκευής πλοίων, «προκειμένου να βελτιώσει τις δυνατότητες και την αποδοτικότητα στον τομέα της επισκευής πλοίων, καθώς και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες εργασίας σε τοπικό επίπεδο», όπως αναφέρεται. «Επί του παρόντος», αναφέρει στην προκήρυξη ο ΟΛΠ, αφήνοντας έτσι ανοικτό και το θέμα του ναυπηγείου, «θα ενεργεί ως υπεύθυνος διαχείρισης έργου, σε αυστηρά συμβουλευτικό επίπεδο, προκειμένου να παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες “μιας στάσης” υψηλής ποιότητας και επαγγελματικού επιπέδου στον τομέα της διοίκησης έργων επισκευής πλοίων».

Ο ΟΛΠ, ως υπεύθυνος διαχείρισης έργου, για λογαριασμό των πελατών του, «θα χρησιμοποιήσει την επαγγελματική εμπειρία, τη γνώση, τις ικανότητες και τη δυνατότητα που διαθέτει, προκειμένου να επιλέξει, να ορίσει και να αναθέσει σε τοπικά συνεργεία, εταιρείες και προμηθευτές επισκευής πλοίων την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών και υπηρεσιών προς τους πελάτες». Όπως εξηγεί, αυτό θα γίνει μέσω της δημιουργίας ενός Μητρώου Εγκεκριμένων Εργολάβων, μέσω μίας «δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής για την παροχή εργασιών και υπηρεσιών αναφορικά με την επισκευή πλοίων στους πελάτες του ΟΛΠ».

Οι κατηγορίες εργασιών/υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

Α. Σιδηρουργικές και σωληνουργικές εργασίες    

B. Μηχανολογικές εργασίες συστημάτων /εξοπλισμού 

Γ. Ηλεκτρολογικές εργασίες συστημάτων /εξοπλισμού

Δ. Εργασίες συστημάτων αυτοματισμού

E. Εργασίες υδροβολής /αμμοβολής/βαφής

ΣΤ. Ικριώματα 

Ζ. Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών καυσίμων   

H. Εργασίες σε προπέλες 

Θ. Εργασίες σε λεβητοστάσια

Ι. Εργασίες σε υπερπληρωτές 

K. Υδραυλικές εργασίες   

Λ. Εργασίες θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

M. Εργασίες μονώσεων 

N. Ξυλουργικές εργασίες 

Ξ. Μετασκευαστικές εργασίες

Ο. Υπηρεσίες σκαφών ρυμούλκησης/φορτηγίδων  

Π. Μίσθωση γερανών 

Ρ. Άλλα

 

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει