«Πόρτα» στον Παπαδημούλη, για τη χρηματοδότηση ενημερωτικής εκστρατείας κατά του Covid!


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020, 11:52

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Ατύχησε ο 13ος αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής και επικεφαλής της ετερόκλητης Ομάδας των ευρωβουλευτών «Σύριζα-προοδευτική Συμμαχία» Δημήτης Παπαδημούλης, στην προσπάθεια του να εκμαιεύσει από την Κομισιόν, αρνητικό σχόλιο για την κυβερνητική απόφαση, να δοθούν 20 εκατομμύρια ευρώ σε μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, στα πλαίσια εκστρατείας, για τον κορονοϊό.

Με σημερινή του απάντηση προς τον ελληνα ευρωβουλευτή, ο αρμόδιος κοινοτικός Επίτροπος Μπρετόν, ρητά αναφέρει ότι « η η οργάνωση των εκστρατειών επικοινωνίας και ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του οικονομικού φορέα που παρέχει την υπηρεσία, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών».

Υπογραμμίζει δε παράλληλα ότι «Όσον αφορά την Ελλάδα, η Κομισιόν δεν είναι ενήμερη για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή του Ταμείου Συνοχής για τις πρόσφατες εκστρατείες που αναλήφθηκαν για τη νόσο COVID-19».

Στην από 12 Ιουνίου 2020 ερώτηση του προς την Κομισιόν, «λάβρος» ο ελληνας ευρωβουλευτής, ανέφερε ότι

– Παρά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης και πολλών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για την εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών που αποφάσισε για την πανδημία του κορονοϊού. Η συνολική καμπάνια έχει κοστίσει ως σήμερα 20 εκατομμύρια ευρώ επιβαρύνοντας το δημόσιο ταμείο, και αφορά σε επιχορηγήσεις που κατανεμήθηκαν σε μακρά λίστα μέσων ενημέρωσης. Στη λίστα, που δημοσιοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, περιλαμβάνονται ανύπαρκτοι ή ανενεργοί ιστότοποι, που δεν περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.

-Η κυβέρνηση αρνείται επίμονα να δώσει στη δημοσιότητα τα κριτήρια επιλογής των αποδεκτών και τα ποσά που τους διατέθηκαν, μέσω εταιρείας που ανέλαβε -με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και έναντι αμοιβής- την κατανομή της συνολικής δαπάνης της καμπάνιας.

Ρωτούσε δε την Κομισιόν αν γνωρίζει το πως έχουν αξιοποιηθεί ευρωπαϊκοί πόροι για τις σχετικές καμπάνιες στα κράτη μέλη και ειδικότερα στην Ελλάδα!

Ακολουθεί ολόκληρη η αποστομωτική απάντηση του Επιτρόπου:

Απάντηση του κυρίου Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (21.9.2020)

«1. Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις δραστηριότητες επικοινωνίας και ενημέρωσης, που αναλαμβάνονται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της νόσου COVID-19, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς οι εκπρόσωποι επικοινωνίας των κρατών μελών συζητούν τακτικά σχετικά με τα κοινά μηνύματα στο πλαίσιο του δικτύου υπευθύνων επικοινωνίας της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ.

Ωστόσο, η οργάνωση των σχετικών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του οικονομικού φορέα που παρέχει την υπηρεσία, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Όσον αφορά τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, η Επιτροπή, την 1η Απριλίου 2020, εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τη «χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID», οι οποίες αναλύουν, μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις προσφυγής σε απευθείας αναθέσεις σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις.

Εναπόκειται στις εθνικές αρχές να καθορίσουν τους όρους διεξαγωγής κάθε σχετικής διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας για τις δημόσιες δαπάνες.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19, όπως το μέτρο στο οποίο αναφέρεται ο κ. βουλευτής, και μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εν λόγω μέτρων με το δίκαιο της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα ΕΔΕΤ για τη στήριξη τέτοιων εκστρατειών, υπό την προϋπόθεση ότι η επιλεξιμότητά τους συνδέεται με προγράμματα ή έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή του Ταμείου Συνοχής για τις πρόσφατες εκστρατείες που αναλήφθηκαν για τη νόσο COVID-19. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν διαθέτει συνολική εικόνα σχετικά με τη χρήση των ΕΔΕΤ από τα κράτη μέλη για σκοπούς επικοινωνίας σχετικά με τη νόσο COVID-19.»

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει