Πώς θα υπολογιστεί ο κεφαλικός φόρος

Εγκύκλιο για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Στην εγκύκλιο που υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Π. Οικονόμου υπογραμμίζεται πως από την εφαρμογή της «θα προκληθεί δαπάνη που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια διότι εξαρτάται από το πλήθος των εκκαθαριστικών που θα αποσταλούν στους φορολογούμενους».

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 – 2015.

Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα υπολογίζεται ως εξής:

-Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 20.000,99 ευρώ η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1% επί ολόκληρου του ποσού

– Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001 ευρώ έως και 50.000,99 ευρώ η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί ολόκληρου του ποσού

– Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50.001 έως και 100.000,99 ευρώ η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί ολόκληρου του ποσού

– Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.001 ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 4% επί ολόκληρου του ποσού

Η εισφορά καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, αντίστοιχα.

Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, παρέχεται έκπτωση 5%.

Στις περιπτώσεις που η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών δεν διαθέτει στοιχεία για την ορθή εκκαθάριση, τότε οι υπόχρεοι φορολογούμενοι, εφόσον διαπιστώνουν λάθος κατά την παραλαβή του εκκαθαριστικού σημειώματος, υποβάλουν την αρμόδια ΔΟΥ κατά περίπτωση είτε αίτηση για διαγραφή μέρους ή ολόκληρου του βεβαιωθέντος ποσού, είτε τροποποιητική δήλωση.
Η δε Εφορία θα προβεί σε διαγραφή ή σε νέα εκκαθάριση, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την ΓΓΠΣ. Το νέο ποσό που θα προκύπτει θα καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στη ΔΟΥ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει