Π.Θ.: Εντατικό Σχολείο Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 8-10 Νοεμβρίου 2013 το 1ο Εντατικό Σχολείο Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σκοπός του Σχολείου ήταν η ανάπτυξη σύγχρονης γνώσης και νοοτροπίας σχετικά με τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, καθώς υπάρχει η ανάγκη στήριξης των συνεταιρισμών, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να μπορέσουν να προωθήσουν προϊόντα με ταυτότητα όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά και να αποτελέσουν εστία τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Στο Σχολείο Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας έλαβαν μέρος υφιστάμενοι συνεταιρισμοί και ομάδες που ανήκουν σε υπό σύσταση συνεταιρισμούς. Ανάμεσά τους ήταν, από την Αθήνα, ο Συνεταιρισμός για την Αλληλέγγυα Οικονομία “Συν-Άλλοις”, ο οποίος ασχολείται περισσότερα από δέκα χρόνια με την οργάνωση και υποστήριξη ενός διευρυνόμενου δικτύου διακίνησης προϊόντων του εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου. Επίσης, συμμετείχαν τοπικοί συνεταιρισμοί όπως το «Αντηχείο», ο γυναικείος αγροτικός συνεταιρισμός Πτελεού «Η Φτελιά», η υπό σύσταση Μεταποιητική ομάδα Πτελεού «Φυλώ», η Αγροτική Συνέργεια Δράκειας, αλλά και πολίτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Άκαστος» και ενδιαφέρονται να συστήσουν συνεταιρισμό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει