Π. Μουτσινάς: Κινδυνεύει το φράγμα «Παναγιώτικο»;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας Πάρι Μουτσινά,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ο βουλευτής Μαγνησίας Πάρις Μουτσινάς, κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, και Εσωτερικών:

Η διαρροή νερού στο φράγμα Παναγιώτικο, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει αναδειχθεί από το καλοκαίρι του 2012. Σε περυσινή μου μάλιστα αναφορά (4495/28.5.2013) για το συγκεκριμένο πρόβλημα οι απαντήσεις σας κατέληγαν ότι: «δεν υπάρχει θέμα ¨αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας¨ του φράγματος. Το φράγμα συμβάλλει στον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε» καθώς επίσης: «δεν υπάρχει θέμα ¨κινδύνων για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής¨ ούτε από την παρατηρούμενη διαρροή, ούτε από ελαττώματα του έργου». Παράλληλα είχατε εξαγγείλει την εκτέλεση γεωφυσικής έρευνας ώστε να αναζητηθούν τα αίτια της παρουσιασθείσης διαρροής.

Πρόσφατα έλαβα γνώση των πορισμάτων της συγκεκριμένης έρευνας η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2014. Πέραν των διαδικαστικών και διαχειριστικών ζητημάτων (πχ έλλειψη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) καταγράφεται μία σειρά συμπερασμάτων και προτάσεων τα οποία δημιουργούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Επικεντρώνοντας στα παρακάτω σημεία των συμπερασμάτων:

-ο Δήμος Νοτίου Πηλίου να αναζητήσει νέες λύσεις για την υδροδότηση των οικισμών, που σήμερα υδροδοτούνται από το φράγμα Παναγιώτικο,
-υπό τις σημερινές συνθήκες, η λειτουργική εξέλιξη του φράγματος Παναγιώτικο μελλοντικά οδεύει: αρχικά προς τη χρήση του ως μια πηγή μεταβλητής παροχής με ζώνη τροφοδοσίας τον ταμιευτήρα του φράγματος, και εν συνεχεία στην εγκατάλειψη,
-η κατάσταση σε ότι αφορά την ευστάθεια του φράγματος σήμερα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανησυχητική έως και επικίνδυνη,
-τα προβλήματα που το φράγμα σήμερα παρουσιάζει μπορούν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη συμπεριφορά του φράγματος έναντι πιθανού σεισμικού γεγονότος,
καθίσταται προφανής η διάσταση των περυσινών διαβεβαιώσεων και των τωρινών συμπερασμάτων.

Επειδή λοιπόν, από την έρευνα που έχει ολοκληρωθεί εδώ και τρείς μήνες, αναδεικνύεται κίνδυνος για την ασφάλεια της περιοχής του φράγματος Παναγιώτικο, καθώς και αδυναμία για την υδροδότηση των κατοίκων του Δήμου Νοτίου Πηλίου,

ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί,

1. Τι άμεσες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και τι προγραμματισμός υπάρχει για να διαφυλαχθεί η περιοχή από επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ή ακόμη και σε ανθρώπινες ζωές, εάν προκύψουν ανεξέλεγκτες συμπεριφορές του φράγματος Παναγιώτικο από πιθανά φυσικά γεγονότα (πχ ισχυρή βροχόπτωση, σεισμός κ.α.);
2. Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε άμεσα, το τεράστιο έλλειμμα που δημιουργείται στην υδροδότηση των οικισμών του Δήμου Νοτίου Πηλίου;
3. Τι ενέργειες έχουν γίνει για την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων του φράγματος, καθώς και για αναζήτηση ευθυνών;

Μπορεί επίσης να σας αρέσει