Π. Σκοτινιώτης: Ανάγκη για ένα δίκαιο, διαφανές και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης προσωπικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ελλειμματικός σε προσωπικό ο Δήμος, κατά 278 άτομα, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ

Την πλήρη αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στις διατάξεις για την αξιολόγηση του προσωπικού των δήμων και στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επαναλαμβάνει με δήλωσή του ο Δήμαρχος Βόλου κ. Π.Σκοτινιώτης, ενώ κάνει λόγο για τον παραλογισμό που βιώνουν οι δήμοι από τις ανερμάτιστες αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης. Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι ο Δήμος Βόλου, όχι μόνο δεν συγκαταλέγεται στους Δήμους της χώρας με πλεονάζον προσωπικό, αλλά αντίθετα παρουσιάζει έλλειμμα σε προσωπικό που φθάνει τα 278 άτομα, όπως προκύπτει από τη σχετική μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών για την αξιολόγηση των ΟΤΑ της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σκοτινιώτης αναφέρει σε δήλωσή του τα ακόλουθα:

«Με εγκύκλιό του, τον Απρίλιο 2014, η οποία αναφέρεται στην εφαρμογή του Νόμου 4250/2014 και η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε ως προς τις καταληκτικές ημερομηνίες (δόθηκε παράταση στην εφαρμογή της, λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών), το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζητά από τους δήμους να συντάξουν, ως τα τέλη Αυγούστου 2014, τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων έτους 2013. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά από τους δήμους να εκδώσουν για τους υπαλλήλους των οργανικών τους μονάδων, έως 30-6-2014, τις αποφάσεις επιμερισμού ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης.

Ο παραλογισμός που βιώνουν οι δήμοι από τις ανερμάτιστες αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης δεν έχει τελειωμό. Γιατί σε μία χώρα που προσπαθεί να βγει από την κρίση και να ανασυγκροτηθεί, η αξιολόγηση των υπαλλήλων στη βάση προκαθορισμένων ποσοστών, μόνο ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση της δημόσιας διοίκησης δεν μπορεί να σημαίνει. Ποιος, αλήθεια, Προκρούστης θα καθορίσει εκ προοιμίου και εξ ορισμού ότι το 15% κάθε Οργανισμού και κάθε Δήμου είναι οπωσδήποτε μέτριοι και κακοί υπάλληλοι; Πρόκειται για εντελώς ανορθολογική και αντιεπιστημονική διάταξη, αφού ισοπεδώνει όλες τις υπηρεσίες, καταργώντας κάθε κίνητρο καινοτομίας και αυξημένης παραγωγικότητας.

Πέραν αυτού, υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση της νομιμότητας της ανωτέρω εγκυκλίου σε σχέση με τη συμπερίληψη του προσωπικού των δήμων στις διατάξεις του Ν. 4250/2014. Και τούτο διότι στην εν λόγω εγκύκλιο γίνεται επίκληση καταργημένης ήδη από το 2007 νομοθεσίας (ο Ν. 1188/1981 καταργήθηκε με το Ν. 3584/2007), ενώ στις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 που τροποποιούνται με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, δεν υπάγονται οι δημοτικοί υπάλληλοι. Στο άρθρο 1 του προαναφερθέντος Π.Δ., ειδικότερα, προβλέπεται ότι στις διατάξεις του υπάγονται οι υπάλληλοι στους οποίους εφαρμόζεται ο υπαλληλικός κώδικας, ενώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους εφαρμόζεται ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007), ο οποίος (άρθρο 84) καθορίζει τους κανόνες αξιολόγησης των δημοτικών υπαλλήλων.

Επαναλαμβάνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στις διατάξεις του Νόμου 4250/2014 για την αξιολόγηση του προσωπικού, καθώς και στη εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τη σχετική εγκύκλιο και να προχωρήσει στην καθιέρωση, επιτέλους, ενός δίκαιου, διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης προσωπικού, που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και των προσφερομένων στους πολίτες υπηρεσιών. Έχουμε θέσει το θέμα και στην ΚΕΔΕ και περιμένουμε να διεκδικήσει δυναμικά το αίτημα αυτό».

Εξάλλου, σύμφωνα με τη μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών για την αξιολόγηση των ΟΤΑ, όπως ανέφεραν δημοσιεύματα του Κυριακάτικου αθηναϊκού Τύπου, 4.933 υπάλληλοι χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό στους ΟΤΑ όλης της χώρας. Από αυτούς, η μελέτη εκτιμά ότι μόνο 1.210 άτομα μπορούν, μέσω της ενδοδημοτικής κινητικότητας, να απορροφηθούν σε άλλους δήμους που έχουν ελλείψεις προσωπικού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Βόλου δεν είναι στη λίστα των 16 ελληνικών Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, στους οποίους καταγράφεται πλεονάζον προσωπικό και οι οποίοι, ως εκ τούτου, αναμένεται να αποτελέσουν «δεξαμενή» για το επόμενο κύμα κινητικότητας – διαθεσιμότητας. Ο Δήμος Βόλου αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε, είναι ελλειμματικός κατά 278 άτομα, ωστόσο, αξιολογώντας τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, που υπολογίζονται βάσει της επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων που αφορούν τα έσοδα και τις υποχρεώσεις, με συγκεκριμένους δείκτες, υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν μόνο 9 θέσεις.

«Επιβεβαιώνεται πλέον και από το ίδιο το Υπουργείο αυτό που επανειλημμένως έχουμε υποστηρίξει. Ότι δηλαδή ο Δήμος Βόλου, σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, με συνεχώς μειούμενους πόρους και με πολύ λιγότερο σε σχέση με τις ανάγκες του προσωπικό, αλλά με ορθολογικότερη οργάνωση, αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικής πηγής και συνεπή προσπάθεια, επιτυγχάνει μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο αποτέλεσμα», τονίζει σε δήλωσή της η Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ.Νατάσα Οικονόμου και προσθέτει: «Οι αριθμοί ως αδιάψευστοι μάρτυρες αποδεικνύουν τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι, προκειμένου να υλοποιούν το κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο του Δήμου, μεγιστοποιώντας, όσο είναι δυνατό, το κοινωνικό όφελος».

Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στη σχετική μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων ανά δήμο, συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) ο πληθυσμός, για τον οποίο λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός πληθυσμός βάσει της απογραφής του 2011, β) Ο αριθμός των εργαζομένων, στους οποίους υπολογίζεται το άθροισμα των τακτικών (μόνιμοι – αορίστου χρόνου) και έκτακτων (συμβασιούχοι) υπαλλήλων κάθε δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) Η οικονομική ευρωστία του δήμου, που προκύπτει από την αφαίρεση των υποχρεώσεων από τις εισπράξεις, δ) Το κόστος μισθοδοσίας σε σχέση με τα έσοδα του δήμου, ε) Το κόστος μισθοδοσίας ανά κάτοικο, στ) Η ιδιαιτερότητα κάθε δήμου, η οποία προκύπτει από τα στοιχεία του μεγέθους, της έκτασης, της ορεινότητας, της νησιωτικότητας, της διοικητικής υποστήριξης, του αν αποτελεί έδρα νομού, καθώς και του κατακερματισμού των διοικητικών υπηρεσιών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει