Σίτιση των αναπληρωτών καθηγητών με χαμηλή τιμή στην Λέσχη Αξιωματικών Βόλου

Δικαίωμα να σιτίζονται στις λέσχες αξιωματικών,καταβάλλοντας πολύ χαμηλές τιμές για το φαγητό τους, αποκτούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε όλη την χώρα.

Για να μπορεί ο αναπληρωτής καθηγητής να καρπωθεί τα παραπάνω θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί εδρεύει σε νομό στον οποίο λειτουργεί μία τουλάχιστον λέσχη αξιωματικών ΥΠΕΘΑ,

2. Η σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί εδρεύει σε νομό άλλο από εκείνο του τόπου (μόνιμης) κατοικίας του, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου να επιλέξει τον χρόνο συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Για την εξυπηρέτησή του πρέπει να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία:

Κατά την πρώτη προσέλευσή του στους χώρους της λέσχης ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:

– Αστυνομική ταυτότητα

– 2 φωτογραφίες (ταυτότητας)

– Ατομική βεβαίωση

Περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ.: 213-13 11 608,

Φαξ: 213-13 11 603

e-mail: [email protected]

URL: www.sitisianapliroton.inedivim.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει