ΣΕΔΕΥΑΜΒ: Αποχή από υπερωρίες και εργασία Σάββατου, Κυριακής και Αργιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζόμενων της ΔΕΥΑΜΒ, που συνήλθε την Πέμπτη σε πλήρη απαρτία, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αφού διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Ότι η Διοίκηση παραβίασε τη συμφωνία που είχε πραγματοποιήσει με το ΔΣ του Συλλόγου, σε ότι αφορά στη μη υλοποίηση της απόφασης για το ανθυγιεινό αποκλειστικά για τη μισθοδοσία του Μαϊου, με αποτέλεσμα σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων στην ύδρευση και το βιολογικό, να προστεθούν νέες περικοπές στη μισθοδοσία από 7 – 15%.

Ότι η Διοίκηση, δεν έχει την πρόθεση της αποπληρωμής των υπερωριών των μηνών Ιανουαρίου μέχρι και Μαϊου του 2015, ούτε της επιφυλακής.

Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω:

Οι εργαζόμενοι προχωρούν σε αποχή από υπερωρίες και εργασία Σάββατου, Κυριακής και Αργιών από το Σάββατο 30.05.2015.

Οι εργαζόμενοι με την κάλυψη της Γενικής Συνέλευσης θα προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας από την υπερωριακή απασχόληση και την υπηρεσία επιφυλακής, από το Σάββατο 30.05.2015.

Κατανοώντας ότι ενδεχομένως οι κινητοποιήσεις να δημιουργήσουν προβλήματα στους πολίτες, οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΜΒ ζητούν την συμπαράστασή τους στον αγώνα τους για την πληρωμή της δουλειάς τους που επί πέντε μήνες προσφέρουν και την οποία δουλειά σαν υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, εργασία Σαββατοκύριακων, η Διοίκηση αρνείται επιμόνως να αποζημιώσει.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει