ΣΕΔΕΥΑΜΒ: Η νομιμότητα θα επικρατήσει

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Είμαστε μάρτυρες, εδώ και καιρό, συνεχών παραβιάσεων της νομιμότητας από την Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ, όπως αυτή καθορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜΒ και το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο, που ρυθμίζει τις σχέσεις των εργαζόμενων με την Επιχείρηση.

Συγκεκριμένα:

1. Η Διοίκηση δεν εφαρμόζει την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Λάρισας, για επιστροφή στους εργαζόμενους των περικοπών των ετών 2013, 2014 και 2015, που παρανόμως επιβλήθηκαν, όπως έχει κρίνει και η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Η Διοίκηση δεν εφαρμόζει τον ν. 4354/15, για το νέο ενιαίο μισθολόγιο, που αφορά -όπως ρητά ορίζεται- και τις ΔΕΥΑ της χώρας, με παράλληλη αφομοίωση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στην τρέχουσα μισθοδοσία.
3. Η Διοίκηση προέβη σε βλαπτικές μετακινήσεις εργαζόμενων, χωρίς να σεβαστεί, όχι μόνο τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, αλλά ούτε το Σύνταγμα για την προστασία της μητρότητας.
4. Η Διοίκηση προχωρεί σε συνδικαλιστική δίωξη, με παραπομπή στο πειθαρχικό και στόχο την απόλυση του Προέδρου του Συλλόγου μας, για θέμα στο οποίο ο εργαζόμενος έχει απαλλαγεί αμετάκλητα από τη Δικαιοσύνη. Η δίωξη είναι παντελώς παράνομη, αφού δεν του γνωστοποιούν τα αδικήματα, στα οποία έχει «υποπέσει» και δεν του επέτρεψαν καν να απολογηθεί. Η δίωξη είναι, επιπλέον, παράνομη, καθώς η Διοίκηση δεν έχει πάρει άδεια από την επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 1264/82 για την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών.
5. Η Διοίκηση προχωρεί σε πειθαρχική δίωξη και άλλου εργαζόμενου, για θέμα που έχει απαλλαγεί αμετάκλητα από τη δικαιοσύνη.
6. Ετοιμάζεται, παράνομα, η Διοίκηση για νέες βλαπτικές μετακινήσεις εργαζόμενων, καθώς στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, στις 11 Μαίου, υπάρχει θέμα τοποθετήσεων Διεθυντών Υπηρεσιών και Προϊσταμένων Τμημάτων, κατά παράβαση της καθορισμένης διαδικασίας από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1539/Β/21.06.2013).

Η λειτουργία της Διοίκησης της ΔΕΥΑΜΒ εκτός του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει την επιχείρηση, τίποτα καλό δεν προοιωνίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μια επιχείρηση δημόσιου χαρακτήρα, που διαχειρίζεται το αγαθό του νερού, δεν μπορεί να λειτουργεί εκτός πλαισίου νομιμότητας και αντικειμενικά σε βάρος των συμφερόντων των πολιτών.

Δηλώνουμε απερίφραστα, ότι οι παράνομες μεθοδεύσεις ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ. Καλούμε τη Διοίκηση να επανέλθει στο δρόμο της νομιμότητας, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση θα είμαστε απέναντί της, με την δουλειά μας για τους πολίτες και τον αγώνα μας για την ίδια.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει