Σε εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης διδακτηρίων του Δήμου Βόλου

Σε στοχευμένες παρεμβάσεις προχωρά η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου, ώστε να καλυφθούν ορισμένες καίριες ανάγκες που αντιμετωπίζουν σχολεία της πόλης.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη τοποθέτηση νέας αίθουσας σε λυόμενη κατασκευή στην αυλή του 27ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου. Ήδη έχει χωροθετηθεί η συγκεκριμένη εγκατάσταση και τις επόμενες μέρες ξεκινούν οι εργασίες για τη δημιουργία τσιμεντένιας βάσης διαστάσεων 40 τ.μ., όπου θα τοποθετηθεί η αίθουσα. Με τη λύση αυτή, αντιμετωπίζεται ένα οξύ πρόβλημα λειτουργίας του σχολείου.

Στο μεταξύ, σε συνεργασία και με τη συμβολή της σχολικής κοινότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγριάς, δρομολογήθηκε πρόγραμμα ελαιοχρωματισμών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του σχολείου, ώστε να ανακαινιστεί ένα από τα παλαιότερα σχολεία του νέου Δήμου. Αντίστοιχη συνεργασία έχει ξεκινήσει με το Σύλλογο Γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, με αντικείμενο την πλήρη ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου. Η υπηρεσία ξεκίνησε την εκπόνηση σχετικής μελέτης ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, ενώ σημαντική θα είναι η συμβολή των γονέων.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ολοκληρώθηκαν ήδη οι απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης των επιχρισμάτων στο 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας. Όπως είναι γνωστό, το πρόβλημα είχε προκύψει με πτώση σοβάδων σε έκταση 2 τ.μ. σε διάδρομο του σχολείου, αλλά η Τεχνική Υπηρεσία για προληπτικούς λόγους προέβη σε επέμβαση στο σύνολο των οροφών και σε αντίστοιχες εργασίες ελαιοχρωματισμών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Η μονάδα λειτουργεί κανονικά σε πλήρη ανάπτυξη στεγάζοντας τα 40 νήπια της δύναμής της.

Έλεγχος στο πρώην Πολυκλαδικό

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φ. Λαμπρινίδης πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Νέας Ιωνίας, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν τα ζητήματα των σχολικών μονάδων που στεγάζονται στο κτιριακό συγκρότημα. Ο κ. Λαμπρινίδης ενημέρωσε τις διευθύνσεις για τα έργα που προγραμματίζονται και συγκεκριμένα για την επέκταση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, δυναμικότητας επιπλέον 10 kw και προϋπολογισμού 45.000€, καθώς επίσης για το έργο καθαίρεσης επιχρισμάτων, το οποίο θα επεκταθεί στο σύνολο των διαδρόμων του σχολείου, στα γραφεία και στις αίθουσες εκδηλώσεων, συνολικού προϋπολογισμού 185.000€. Τα δύο έργα δημοπρατούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό της υπηρεσίας στις 20 Δεκεμβρίου. Επιπλέον το πρώην Πολυκλαδικό Λύκειο είναι ενταγμένο στην πρόταση του Δήμου για ένταξη στο ΕΣΠΑ, που αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων. Στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται εργασίες μονώσεων, αντικατάστασης κουφωμάτων, σκίαστρα καθώς και εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.

Εξάλλου, με βάση και το αίτημα που υποβλήθηκε για ανάγκη σύνταξης μελέτης που αφορά τη στατική επάρκεια του κτιρίου, οι διευθύνσεις του σχολείου ενημερώθηκαν, ότι η Τεχνική Υπηρεσία θα προβεί σε μακροσκοπικό έλεγχο τη Δευτέρα. Όπως είναι γνωστό, η μελέτες στατικής επάρκειας έχουν εξειδικευμένο αντικείμενο, όπως αναλύθηκε με αφορμή το αντίστοιχο πρόβλημα στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου. Η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει σε προγραμματισμένους μακροσκοπικούς ελέγχους σε όλα τα δημοτικά κτίρια και αυτό θα γίνει και στην περίπτωση του Πολυκλαδικού.

Ήδη, ανάλογοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, στο καφενείο Δράκειας, στο ΚΑΠΗ Αγριάς και στο Λύκειο Αγριάς. Ο Αντιδήμαρχος δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση και κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τις ανησυχίες γονιών και μαθητών για τέτοια ζητήματα. Το πρόβλημα καθαίρεσης των επιχρισμάτων έχει τεθεί και αντιμετωπίζεται αλλά είναι ανεξάρτητο από αυτό της στατικής επάρκειας. Δεν μου αναφέρθηκαν ιδιαίτερες ενδείξεις που να προκαλούν προβληματισμό για τη στατικότητα, εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι, με όσα μέσα διαθέτουμε ως Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προβούμε στο μακροσκοπικό έλεγχο. Για τα παραπάνω είχαμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε στις 4 Νοεμβρίου σε ειδική συνεδρίαση της δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όπου κλήθηκα να παραβρεθώ μαζί με τα αρμόδια στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει