Σε καλό δρόμο η διαδικασία επανίδρυσης Γυμνασίου στο ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων στο Βόλο

Μετά από παρέμβαση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας, Πάρι Μουτσινά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Μετά από δυο συνεχόμενες ερωτήσεις που κατέθεσε ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Πάρις Μουτσινάς για την ανάγκη επανίδρυσης Γυμνασίου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων στο Βόλο ως αυτόνομης σχολικής μονάδας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης προώθησε Κοινή Υπουργική Aπόφαση με τον Υπουργό Παιδείας, με την οποία συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για την εξέταση της λειτουργίας των Ειδικών Σχολείων Κράτησης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ρουπακιώτης στο απαντητικό του έγγραφο αναφέρει : «Σε απάντηση της υπ’ αριθμ 8391/12-03-2013 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Π. Μουτσινάς, σχετικά με τη επανίδρυση Γυμνασίου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου ως αυτόνομης σχολικής μονάδας, σας γνωρίζουμε ότι, στα πλαίσια της ομαλής κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προέβη στην έκδοση της υπ’ αριθ. 937 οικ./21-03-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία συγκροτείται Ομάδα Εργασίας που θα εξετάζει τα θέματα λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στα Καταστήματα Κράτησης, καθώς και την υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σ’ αυτά.».
Μετά την απάντηση του Υπουργού ο κ. Π. Μουτσινάς δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά αυτό το θέμα, και θα παρέμβει ξανά όταν χρειαστεί μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα και να επανιδρυθεί το ειδικό αυτό Γυμνάσιο στο Σωφρονιστικό Κατάστημα του Βόλου ως αυτόνομη σχολική μονάδα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει