Σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Βόλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ghv.gr. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να ενημερωθεί για τις ιατρονοσηλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες που προσφέρονται στο Νοσοκομείο, τις δράσεις και τα καινοτόμα προγράμματα που αναπτύσσονται, καθώς και για όλες τις διαδικασίες που τον διευκολύνουν για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή του. Παρέχεται πληροφόρηση για τις αποφάσεις της διοίκησης, τους διαγωνισμούς, τις προκηρύξεις προσωπικού και τη διαύγεια, ώστε να προάγεται η αποδοτικότερη οργάνωση και η διαφάνεια. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα στον πολίτη για αμφίδρομη επικοινωνία με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, αφού θα μπορεί μέσα από ειδική φόρμα επικοινωνίας να καταθέσει τις προτάσεις ή τις παρατηρήσεις του για τη βελτίωση των λειτουργιών του οργανισμού σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. Επισημαίνεται ότι η δημιουργία της νέας ιστοσελίδας στηρίχθηκε αποκλειστικά σε ίδιους πόρους με την αξιοποίηση του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του νοσοκομείου.

Για την ιστοσελίδα αυτή εργάστηκαν τα στελέχη του νοσοκομείου κ.κ. Κ. Γούναρης, Τ. Ανδριώτης και Ι. Τσεκούρα, υπό το συντονισμό του αν. διοικητή του ιδρύματος κ. Χ. Μπαλή.

Η ιστοσελίδα βελτιώνεται και ενημερώνεται συνεχώς. Στόχος μας είναι η σωστή πληροφόρηση των πολιτών ώστε με τη συνεργασία τους να επιτευχθεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και να εδραιωθεί ένα ισχυρό αίσθημα ασφάλειας σε όλους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει