Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η έγκριση της μελέτης για την παράκαμψη του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η έγκριση της μελέτης και οι προαπαιτούμενες γνωματεύσεις των υπηρεσιών για την παράκαμψη του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου. Το χρονίζον πρόβλημα της διακοπής της κυκλοφορίας του δρόμου Χάνια-Κισσός, προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία του χιονοδρομικού, οι πίστες του οποίου τέμνουν κάθετα το δρόμο που αποτελεί μέρος τους, βαίνει προς επίλυση μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Περιφέρειας.

Είχε προηγηθεί η συνάντηση, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), του Αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Καλτσογιάννη με τον Διευθυντή της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) κ. Τολέρη και τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Κουλίδη. Συγκεκριμένα, σε εκείνη τη συνάντηση επιλέχθηκε μία από τις τρείς λύσεις που είχαν προταθεί αρχικά για την παράκαμψη του χιονοδρομικού και ξεκίνησε άμεσα η ανανέωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του 2001 για ολόκληρο το έργο του δρόμου και η συμπληρωματική ΜΠΕ για την τροποποίηση τμήματος του οδικού έργου «Χάνια – Κισσός», που είναι η παράκαμψη του χιονοδρομικού.

Για το σκοπό αυτό ζητήθηκαν εκ νέου από την ΕΥΠΕ γνωμοδοτήσεις από τους παρακάτω φορείς:

α) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

β) Δ/νση Αισθητικών Δασών

γ) ΙΓ’ ΕΚΠΑ

δ) 7η ΕΒΑ

ε) Δασαρχείο Βόλου

στ)Εφορεία Παλαοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας

Στις 16/12/2013 διαβιβάστηκε τελικά ο φάκελος από την ΕΥΠΕ:

α) Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για δημοσίευση

β) Στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) του ΥΠΕΚΑ για γνωμοδότηση, η σύμφωνη γνώμη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση της ανανέωσης της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καλτσογιάννης τόνισε ότι: «Με πολλές προσπάθειες που καταβάλλαμε και μετά την ολοκλήρωση της τελικής αυτής διαδικασίας, ξεπερνιούνται όλα τα προβλήματα, προκειμένου το συγκεκριμένο έργο της παράκαμψης του χιονοδρομικού να προχωρήσει στη φάση της υλοποίησης με την ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει