Σε 2.997 ανήλθαν το 2018 οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από το εξωτερικό


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020, 12:52

Σε 2.997 ανήλθαν το 2018 οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την αλλοδαπή και δραστηριοποιήθηκαν στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών).

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών ανήλθε στα 43 δισ. ευρώ, ενώ η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 25,4 δισ. ευρώ και 8,9 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Παράλληλα, δαπάνησαν 36,2 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, εκ των οποίων 19,6 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων ήταν 174 χιλιάδες άτομα και οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 5,2 δισ. ευρώ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Τέλος, παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από την αλλοδαπή, σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), αντιστοιχούν στο:

*0,4% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων,

*16,8% του συνολικού κύκλου εργασιών,

*16% της συνολικής αξίας παραγωγής,

*18,2% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής (ακαθάριστη προστιθέμενη αξία),

*16,6% των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών,

*18,2% του συνόλου των αγορών αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό την μεταπώληση στην κατάσταση που παρελήφθησαν,

*17,2% των συνολικών δαπανών προσωπικού,

*21,2% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά, και

*6,7% του συνόλου των απασχολούμενων των εν λόγω τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει