ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετέχουν στην 3ώρη στάση εργασίας που κήρυξε η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ( ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) , αύριο Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 από 07:00 έως 10:00 καθώς και στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στην κεντρική πύλη της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ.

Αντιδρώντας
Γιατί για μια ακόμα φορά οι φτωχοί υπάλληλοι του Άμυνας γίνονται φτωχότεροι με το ενιαίο μισθολόγιο.
Γιατί δεν εξαιρούνται από το καθεστώς της εφεδρείας, λόγω της ιδιαιτερότητας του Υ.ΕΘ.Α
Γιατί όχι μόνο δεν αξιοποιείται και δεν αναγνωρίζεται ο ρόλος του πολιτικού προσωπικού στο Υ.ΕΘ.Α αλλά αντίθετα τον καταργούν και τον εκχωρούν στην Ιδιωτική Πρωτοβουλία.
ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ του Υπουργείου μας αυτή την ύστατη ώρα της επεξεργασίας του Σχεδίου Νόμου με θέματα: «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» να παρέμβει ώστε να διαφυλάξει την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου μας λόγω του καθοριστικού και ιδιαίτερου ρόλου που του έχει ανατεθεί, δηλαδή της διαφύλαξης της εθνικής ασφάλειας της χώρας εξαιρώντας από την εργασιακή εφεδρεία και τις απολύσεις τους εργαζομένους σ’αυτό.

Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΟΥΤΕ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΕΘ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΩΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 304 ΠΕΒ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,ΗΠΕΙΡΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΣΩΜ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 307 ΤΣΥΑΥ & Α.Σ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υ.ΕΘ.Α / ΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει