Στα €256,5 δισ. ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων το 2018


Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020, 12:32

 Στα 256,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθε το 2018 ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών), ενώ η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 158,8 και 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 2,6 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων τα 2,0 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων δαπάνησαν 218,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2018, εκ των οποίων τα 107,7 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς επεξεργασία.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2018

Κατά το έτος 2018 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 709.696 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών).

Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 227.682 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,1% επί του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 135.562 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,1% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 107.764 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,2%.

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2018, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 44,2% και 113,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 23,4% και 5,9% και απόλυτα μεγέθη 60,0 δισεκατομμύρια ευρώ και 15,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά το έτος 2018 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ (24,0%) η μεταποίηση με 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ (23,7%), και οι μεταφορές και αποθήκευση με 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ (11,6%).

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ (26,7%), η μεταποίηση με 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ (20,6%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ (12,0%).

Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2018 με 749.823 απασχολούμενους (28,9%), εκ των οποίων 527.896 ήταν μισθωτοί (27,0% στο σύνολο των μισθωτών). Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 600.884 απασχολούμενους (23,1%), εκ των οποίων 499.789 μισθωτοί (25,6%) και εν συνεχεία ο κλάδος της μεταποίησης με 357.418 απασχολούμενους (13,8%), εκ των οποίων 302.137 μισθωτοί (15,5%).

Με βάση τις τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι, για το έτος 2018, οι κλάδοι με τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 9 απασχολούμενα άτομα προσωπικό) ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 219.488 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 42,2 δισεκατομμύρια ευρώ, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 133.870 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 93.230 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 10 έως 19 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 9.190 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,0 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 5.260 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία η μεταποίηση με 2.806 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν 20 έως 49 άτομα απασχολούμενο προσωπικό είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης που αριθμούν 4.290 μονάδες με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 2.131 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η μεταποίηση με 1.606 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης με 976 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί η μεταποίηση με 766 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 713 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 23,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τάξη των μεγάλων επιχειρήσεων (με 250 ή περισσότερα απασχολούμενα άτομα) το μεγαλύτερο πλήθος παρουσιάζει ο κλάδος της μεταποίησης με 139 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 33,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενος από τον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 90 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 21,0 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία ο κλάδος των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης με 78 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει