Στη φάση της υλοποίησης η αναβάθμιση και ο εξοπλισμός του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τη σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει η αναβάθμιση και ο εξοπλισμός του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) Θεσσαλίας μετά την έγκριση που δόθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η συμβασιοποίηση του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου «Ενίσχυση και Αναβάθμιση του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας – Προμήθεια Επιστημονικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Ενίσχυση και Αναβάθμιση των Συστημάτων και των Λειτουργιών», προϋπολογισμού 564.800,00 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με το έργο αυτό αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και επιστημονικά άρτιου μηχανισμού, για την προάσπιση και την προστασία της υγείας των Θεσσαλών πολιτών, βασισμένου στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και εναρμονισμένου με τις αρχές και το πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επιθυμούμε μέσα από την άρτια εξοπλισμένη και οργανωμένη εργαστηριακή υποδομή του ΠΕΔΥ, να εξασφαλίζεται σε όλη τη Θεσσαλία, η επιτήρηση της Δημόσιας Υγείας από κάθε κίνδυνο και απειλή, η υπεύθυνη πληροφόρηση, καθώς και η προάσπιση και προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Προμηθειών ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, κύριος του έργου το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και αφορά την προμήθεια των κάτωθι συστημάτων:

Προμήθεια Συσκευών Εργαστηρίου
Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Προμήθεια Λοιπού Επιστημονικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού
Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Προετοιμασίας Δειγμάτων Πηγαίων και Επεξεργασμένων Υδάτων
Προμήθεια Οχήματος 4Χ4 για δειγματοληψία και μεταφοράς δειγμάτων
Απομένει η προμήθεια Αυτομάτου Συστήματος Ταυτοποίησης Μικροοργανισμών προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ για την οποία έχει ήδη διενεργηθεί ο διαγωνισμός και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση αυτή, προχωρούν άμεσα οι διαδικασίες υπογραφής των σχετικών συμβάσεων για να ξεκινήσει η προμήθεια του εξοπλισμού.

Με την υλοποίηση του έργου καλύπτεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, αλλά και εκμετάλλευσης της σημαντικής προόδου των βιολογικών επιστημών και της πληροφορικής αλλά και των εφαρμογών τους στον χώρο της Δημόσιας Υγείας με στόχο την εγκατάσταση και στην χώρα μας των νέων σύγχρονων μεθοδολογιών εργαστηριακής δημόσιας υγείας. Ως αποτέλεσμα είναι η ταχύτερη και εγκυρότερη εξαγωγή συμπερασμάτων και συνεπώς η εκπόνηση αξιόπιστων στρατηγικών Δημόσιας Υγείας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει