Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την πρόσληψη οδηγών ασθενοφόρων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου προς τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:
Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχθεί για δεύτερη φορά η διαγωνιστική διαδικασία της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των κενών θέσεων οδηγών ασθενοφόρων στα Κέντρα Υγείας της ηπειρωτικής και νησιωτικής Μαγνησίας
Πριν προλάβει να καταλαγιάσει η υπόθεση της ακύρωσης του διαγωνισμού πρόσληψης επικουρικού προσωπικού και οδηγών ασθενοφόρων από τον ΑΣΕΠ στις αρχές Ιουλίου του 2014, επειδή η 5η Υγειονομική Περιφέρεια (ΠΕ) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας είχε λανθασμένα κατοχυρώσει θέσεις σε μη έχοντες δίπλωμα σχολής ΕΚΑΒ, για την οποία είχα καταθέσει την με αριθμό 937/9.7.2014 Ερώτηση (αναπάντητη μέχρι σήμερα), αναγκάζομαι να παρέμβω ξανά με Ερώτηση για το ίδιο θέμα, αφού ο επαναληπτικός διαγωνισμός κινδυνεύει για δεύτερη φορά στον ίδιο μήνα να τιναχθεί στον αέρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγού ασθενοφόρου που έχει υποβάλλει ένσταση, οι νέοι πίνακες κατάταξης της 5ης ΥΠΕ είναι εκ νέου λανθασμένοι, αφού εκεί εμφανίζονται υποψήφιοι με 56, 55, ή 30 μήνες αποκτηθείσας εμπειρίας, τη στιγμή που στους πίνακες άλλων ΥΠΕ στις οποίες είχαν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση, όπως της 3ης, της 4ης, της 6ης, της 7ης, εμφανίζονται με 8, 20 ή 26 μήνες εμπειρίας αντίστοιχα. Οι τεράστιες αυτές αποκλίσεις στον υπολογισμένο χρόνο εμπειρίας, οφείλεται στο γεγονός ότι η 5η ΥΠΕ συνυπολόγισε την εμπειρία σε μη συναφές αντικείμενο, παρά το γεγονός ότι ρητά αναφέρεται σε όλα τα πρωτοκολλημένα έγγραφα του Υπουργείου ότι προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν την εμπειρία στο ίδιο αντικείμενο με τη θέση την οποία διεκδικούν.
Όπως επιβεβαιώνεται και από το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» (27/7/2014), η 5η ΥΠΕ φαίνεται να εξακολουθεί να αγνοεί την διαδικασία της πρόσληψης, όπως καθορίζεται στο με αριθμό πρωτοκόλλου Υ10β/Γ.Π. οικ. 37487/24.4.2013 έγγραφο του Υπουργείο Υγείας προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:
«-Για την πρόσληψη του προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%.
-Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται, αποκλειστικά, από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. Η εγγραφή στα μητρώα ανέργων θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στους καταλόγους της αντίστοιχης ΥΠΕ.
-Προσμετράται η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο της ειδικότητας που κατέχει ο υποψήφιος. Προηγείται η εμπειρία στο ίδιο αντικείμενο.
-Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κριτήρια ανεργίας και εμπειρίας που ορίζονται στο αρ. 21, του Ν.2190/94, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
-Για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου απαιτείται δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Διασώστης» του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με το προαναφερόμενο δίπλωμα, γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. της ειδικότητας.»
Επειδή, μια δεύτερη ακύρωση του προκηρυγμένου με καθυστέρηση ενός χρόνου διαγωνισμού για την πρόσληψη 4 οδηγών ασθενοφόρων στα Κέντρα Υγείας Ζαγοράς, Αργαλαστής, Σκιάθου και Σκοπέλου, θα οδηγήσει σε νέα καθυστέρηση, επιμηκύνοντας ακόμη περισσότερο το διάστημα έκθεσης του πληθυσμού της ηπειρωτικής και νησιωτικής Μαγνησίας σε υψηλό κίνδυνο, σε μια τουριστική περίοδο που βρίθει επειγόντων περιστατικών,
Επειδή, το «δις εξαμαρτείν» της 5ης ΥΠΕ προκαλεί, την στιγμή που οι όροι της πρόσληψης σχετικά με το Επικουρικό Προσωπικό, γνωστοποιήθηκαν από την ίδια την ΥΠΕ σε ανακοίνωσή της στον ιστότοπό της.
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
-Σε τι ενέργειες θα προβούν ώστε να λάβει τέλος η πιο πάνω γραφειοκρατία και να επισπευστεί η κάλυψη των κενών θέσεων οδηγών ασθενοφόρων στην ηπειρωτική και νησιωτική Μαγνησία;

Μπορεί επίσης να σας αρέσει