Στο ΕΣΠΑ η προμήθεια εξοπλισμού Τμημάτων Ένταξης και Ειδικών Σχολείων της Καρδίτσας

Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού

Ένα νέο έργο που θα συμβάλλει στην βελτίωση των υποδομών στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων για το Δήμο Καρδίτσας με την απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία», το έργο με τίτλο:

«Προμήθεια Εξοπλισμού Τ.Ε. 2ου Γυμνάσιου, Τ.Ε. 4ου Γυμνάσιου, Τ.Ε. 7ου Γυμνάσιου, Τ.Ε. 4ου ΓΕΛ, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, Τ.Ε. 7ου Δημοτικού Σχολείου και Τ.Ε. 6ου Δημοτικού Σχολείου», προϋπολογισμού 159.652,16 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα: Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με νοητική υστέρηση, παρέχεται ειδική εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, την επαγγελματική κατάρτιση και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης κ. Αγοραστός: «Στόχος των πράξεων είναι να καλύψουν τα σχολεία αυτά με τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να λειτουργήσουν σωστά και να εκπληρώσουν το βασικό τους στόχο που είναι να συμπεριλάβουν και να επανεντάξουν τα παιδιά με ειδικές ικανότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα, μία υποχρέωση που απορρέει από το Σύνταγμα. Για την επίτευξη των στόχων αυτών: α) λαμβάνονται μέτρα και παρέχονται υπηρεσίες σε άτομα ηλικίας μέχρι 22 ετών, β) υλοποιείται εκπαίδευση σε ξεχωριστό σχολείο ειδικής αγωγής ή σε σχολεία και τάξεις που λειτουργούν ανεξάρτητα».

Ο εξοπλισμός αναφέρεται σε πλήθος ειδών που προορίζονται για τον εξοπλισμό ειδικών εργαστηρίων, την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και εξοπλισμό που θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση, φυσική και πνευματική της αυτονομίας του κάθε ατόμου. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Υπολογιστές – συσκευές ήχου και εικόνας

Διαδραστικούς Πίνακες

Έπιπλα

Εξοπλισμό φυσιοθεραπείας

Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής

Εξοπλισμό εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης

Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής

Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα

Λοιπός εξοπλισμός (για παιδικές χαρές, παραϊατρικά κλπ)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει