Στο στόχαστρο της GRECO η διαφθορά στα υψηλά κλιμάκια της Κύπρου


Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Η Ομάδα Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς (GRECO), σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα, καλεί την Κύπρο να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την πρόληψη της διαφθοράς σε άτομα με ανώτατα εκτελεστικά καθήκοντα και σε σχέση με το προσωπικό της Αστυνομία Κύπρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η GRECO σημειώνει ότι ενώ η νομοθεσία έχει κάποια ισχυρά χαρακτηριστικά στα χαρτιά, η αποτελεσματικότητά της διακυβεύεται από θεσμικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλασιασμού των επιτροπών με ελάχιστο συντονισμό, πόρους, τεχνογνωσία και εξουσία.

Η Κύπρος χρειάζεται ένα ισχυρότερο σύστημα λογοδοσίας στην κυβέρνηση για να αποτρέψει τους κινδύνους αθέμιτης επιρροής!

Το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις περιστρεφόμενες πόρτες, αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση στην Κύπρο, ωστόσο η αντιμετώπισή του είναι περιορισμένης εμβέλειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Απαιτούνται επίσης πρόσθετα βήματα όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες.

Σε ό,τι αφορά την Αστυνομία, η GRECO ζητά στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των αποφάσεων για την επιλογή αξιωματικών για υψηλότερους βαθμούς, προαγωγές και μεταθέσεις. Αυτό ισχύει και για τον διορισμό και την απομάκρυνση του Αρχηγού και του Υπαρχηγού της Αστυνομίας.

Η GRECO σημειώνει την ανάγκη ενίσχυσης των διαδικασιών ελέγχου, κατά τις προσλήψεις και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει να ενισχυθεί η εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα κλιμάκια της αστυνομίας ως μέρος της πρόσληψης και των εσωτερικών ανοδικών σταδιοδρομιών.

Η GRECO σημειώνει επίσης την ανάγκη για μια ολιστική αναθεώρηση του τρόπου υποβολής και επεξεργασίας των καταγγελιών κατά της αστυνομίας, καθώς και προβολής και λογοδοσίας ως προς τον τρόπο χειρισμού τους. Απαιτούνται επίσης βελτιώσεις όσον αφορά την πειθαρχία, ώστε να διασφαλίζεται καλύτερα ότι οι υποθέσεις αποφασίζονται έγκαιρα και ότι η ανάρμοστη συμπεριφορά τιμωρείται αποτελεσματικά.

Τέλος, είναι ζωτικής σημασίας η νέα νομοθεσία για την προστασία των καταγγελιών να συνδυάζεται με κατάλληλα μέτρα εφαρμογής που θα επιτρέπουν αποτελεσματικά στους αστυνομικούς να μιλούν με ασφαλή τρόπο. Η εφαρμογή των συστάσεων που απευθύνονται στην Κύπρο θα αξιολογηθεί από την GRECO το 2025 μέσω της διαδικασίας συμμόρφωσής της.



Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει