Συνάντηση ΕΚΠΟΛ με Διοικητή Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού ECTN και πρόεδρος της ΕΚΠΟΛ κ. Κ. Χαλέβας με τους αρμοδίους δημοσίων σχέσεων κα Κοντοζήση και κ. Σαρακατσάνο Ιωάννη, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πηλιορείτικων Συλλόγων και της ΕΚΠΟΛ αντίστοιχα, επισκέφτηκαν το νέο διοικητή του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου κ. Καραμπάτσα Κων/νο, προκειμένου να συζητήσουν τον τρόπο συνεργασίας για την καλύτερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους συμπολίτες μας, δεδομένου ότι και από το παρελθόν σε πολλούς τομείς υπήρχε δίαυλος συνεργασίας με την ΕΚΠΟΛ.

Η επανασύσταση του Συντονιστικού Συμβουλίου κακοποιημένων παραμελημένων ατόμων Κα.Πα., είναι μία από τις συνεργαζόμενες δράσεις με το νοσοκομείο, που στη σημερινή περίοδο της οικονομικής ύφεσης δεδομένου ότι το πρόβλημα της κακοποίησης έχει οξυνθεί, το έργο και η προσφορά του Συμβουλίου Κα.Πα. προς τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη γίνεται συνεχώς πιο απαραίτητο. Το Συντονιστικό Συμβούλιο Προστασίας Κακοποιημένων και Παραμελημένων Ατόμων (ΚαΠα), συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 1997 και εντάσσεται ως ανεξάρτητη και αυτόνομη Επιτροπή με απόφαση του εκάστοτε Περιφερειάρχη στις δραστηριότητες της Εταιρείας Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού – ΕΚΠΟΛ, η οποία έχει την διοικητική και οικονομική διαχείριση του. Σκοπός του Συμβουλίου είναι η άμεση και ουσιαστική παρέμβαση για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν κακοποιημένα και παραμελημένα άτομα (τηλ. επικοινωνίας 2421352535). Τα μέλη του Συμβουλίου είναι εκπρόσωποι των υπηρεσιών, που εμπλέκονται με την κακοποίηση, όπως το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Νοσοκομείο, ο Δικηγορικός Σύλλογος, η Ελληνική Μέριμνα, η Μητρόπολη, ο Δήμος Βόλου κ.ά.

Μεταξύ άλλων συνεργασιών μεταξύ του Νοσοκομείου Βόλου και της ΕΚΠΟΛ, ήταν και η Επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση ψυχικά πασχόντων στην κατασκευή και παραγωγή υποδημάτων, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», άξονας «HORIZON». Η φιλοσοφία του προγράμματος σχετίστηκε με την αντίληψη ότι είναι αναγκαία η εξομοίωση των συνθηκών εργασίας των ψυχικά μειονεκτούντων με αυτές που επικρατούν γενικά στην ελεύθερη αγορά και έτσι θα συνεχίσουμε και σήμερα.

Επίσης μία από τις συνεργασίες με το Νοσοκομείο Βόλου στο παρελθόν κατέληξε στη σύσταση της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Οικονομίας “ΔΙΑΠΟΛΙΣ”, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης και προσέφερε υπηρεσίες που αφορούν στην παροχή Α΄βάθμιας Φροντίδας Υγείας και στην παροχή Οικοβοήθειας.

Μεταξύ άλλων ο κ. Καραμπάτσας ενημέρωσε και συζήτησε με τους παρευρισκόμενους θέματα που αφορούν στις τρέχουσες εξελίξεις της υγείας και ειδικότερα για τα θέματα του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη ο κ. Χαλέβας και οι συνεργάτες του ευχήθηκαν στο νέο Διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου κ. Καραμπάτσα καλή επιτυχία στο δύσκολο κοινωνικό έργο που έχει αναλάβει, στις δύσκολες αυτές συγκυρίες που διανύουμε και δήλωσε πως θα είμαστε συμπαραστάτες και συνεργάτες σε οποιαδήποτε δράση κριθεί απαραίτητο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει